Mentoring

Mentoring! Wat is het?

‘Mentoring’ is een begeleidingsvorm waarbij twee leden van de NVPA elkaar coachen, de één in de rol van mentee, de ander in de rol van mentor. Een mentor is iemand die zijn vakinhoudelijke / professionele kennis en ervaring inzet om een ander, de mentee, terzijde te staan. Mentoring op basis van gelijkwaardigheid gaat om de dialoog, het gezamenlijk leren en dat beiden beter worden op de langere termijn.

Een voorbeeld van een mentoringsrelatie is een ervaren therapeut en een beginnende therapeut. Maar het kan ook een therapeut zijn met een specifieke kennis of ervaring een een therapeut die zich hierin wilt bekwamen.

Hoe komt mentoring tot stand?
  • Leden die zich als mentor beschikbaar willen stellen, kunnen dit kenbaar maken binnen hun eigen profiel op de website.
  • Een mentee die een mentor zoekt, kan op de website zoeken naar een geschikte mentor.
  • Als de mentee iemand gevonden heeft, neemt de mentee contact op door dit lid te mailen. Indien dit lid positief reageert, is er een match.
Wat komt er kijken bij mentoring?
  • Na de match vullen de mentee en mentor de mentoringovereenkomst in. In deze overeenkomst worden afspraken over doelstelling, aantal en frequentie van bijeenkomsten, e.d. vastgelegd. Deze mentoringovereenkomst vindt je bij documenten (linkermenublok). 
  • Na het beëindigen van het mentoringtraject vullen mentee en mentor het verantwoordingsdocument in. Zie onderstaande keuzeopties.
  • Zowel de mentee als mentor üploaden de mentoringovereenkomst + verantwoordingsdocument binnen hun eigen profiel, naar de scholingsmodule.
Wat levert mentoring op?
  • De grootste winst is dat zowel de mentee als mentor van mentoring een betere professional worden.
  • Mentoring biedt de kans om andere leden van de NVPA te leren kennen op hun expertise. Het gebied waar leden zichzelf graag laten zien. Mentoring versterkt op deze manier de vereniging.
  • Met mentoring verdient zowel de mentee als mentor 1 SBU-punt per uur.


Heb je vragen of opmerkingen stuur dan een e-mail naar:
 info@nvpa.org

Onze mentoren