Dhr. G.W.J. Dekkers

Psychologen

Profiel Foto

Contactgegevens

Praktijkgegevens

Specialisaties

Psycholoog
Cognitieve gedragstherapie
EMDR

Over mij

Ik ben psycholoog geworden, omdat ik me altijd erg geïnteresseerd heb in de beweegredenen en gedachtegang van mensen. Hiernaast heb ik een buitengewone interesse voor communicatie in de brede zin van het woord en met name in het effect van communicatie op de vitaliteit van mensen. Vitaliteit wordt bewerkstelligd door harmonie in de volgende gebieden: het lichaam, het hoofd (het denken), het hart (gevoel en emotie) en de ziel (spiritualiteit). In mijn optiek vormt communicatie op zijn beurt weer de sleutel tot het maken van een samenhangend geheel van deze gebieden. Een goede, stimulerende en positieve communicatie beïnvloedt niet alleen het innerlijk van een persoon, maar tevens de relatie met anderen. En de voorwaarde om persoonlijke doelen te realiseren.

“Zicht op eigen natuur is het fundament om te werken aan belemmerende overtuigen en derhalve persoonlijke doelen te realiseren”

Werkwijze

Het eerste gesprek bij mij is om zicht te krijgen op de meest urgente problematiek. Tevens wordt in het eerste gesprek met elkaar besproken welke vraag de client heeft met betrekking tot deze problematiek. Aan het einde van het eerste gesprek loop ik samen met de cliënt door onze afspraken heen, en geven we beiden akkoord over de aanpak en aanverwante zaken zoals prijsafspraken, frequentie etc. Tevens krijgen de cliënten de mogelijkheid om gebruik te maken van ons online platform en app: iGROW Note. De gesprekken die daarop volgen worden volgens de iGROW methodiek vorm gegeven. Voordat we starten met het focussen op een doel (de G van iGROW) gaan we eerst kijken naar wat de onderliggende persoonlijkheid is (de i van iGROW). Dan wordt het te bereiken doel bepaald, om aansluitend te onderzoeken welke belemmerende overtuigen aanwezig zijn (de R (Reality Check) van iGROW). De laatste stap is het bepalen van mogelijke opties om het doel te bereiken (de O van iGROW) en de op welke optie te focussen en in de praktijk te brengen (de W (Way to Act) van iGROW. Depressieve gevoelens behandelen EMDR