Lid zijn betekent ook:

Waar moet ik aan voldoen?

Lid zijn van het NVPA betekent voldoen aan:

 1. VOG
  Bij ingaan van het lidmaatschap krijgt u een link toegestuurd om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te vragen bij Justis. Eens per 5 jaar wordt u gevraagd een nieuwe VOG aan te leveren.
 2. Lidmaatschap RBCZ/TCZ
  Alle leden van het NVPA zijn ook lid van de koepelvereniging RBCZ. Via het RBCZ komt u in aanmerking voor vergoedingen van zorgverzekeraars en bent u aangesloten bij de tuchtrechtregeling (TCZ).
  Na ingaan van het lidmaatschap bij het NVPA melden wij u aan bij het RBCZ.
 3. BAV
  U dient een WKKgz-proof beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben. Hiervoor zijn meerdere mogelijkheden:
  • Als lid van het NVPA kunt u gebruik maken van een collectieve regeling bij SUREbusiness. Zie www.dba-advies.nl/nvpa voor meer informatie of bel naar 0342-404186 (vraag naar Rutger Wekking).
  • Het NVPA heeft een interessant aanbod van Balens verzekeringen Ltd. uit Amsterdam. Zie www.balensverzekeringen.nl voor meer informatie of bel gratis naar 0800-022 0932.
  • U bent vrij om een andere keuze te maken.
 4. Aansluiting geschillenorganisatie
  ​Alle therapeuten moeten aangesloten zijn bij een geschillenorganisatie, die goedgekeurd is door het ministerie van VWS. Met ingang van 1 januari 2020 kunt u als lid van het NVPA gebruik maken van een collectiviteitsregeling om u aan te sluiten bij de SCAG. U kunt ook kiezen voor aansluiting bij een andere geschillenorganisatie (o.a. P3NL, Klachtenportaal).
 5. Nascholing
  Voor leden van het NVPA geldt een scholingsverplichting. Intervisie is hierin een vast onderdeel. Eénmaal per 2 jaar vindt toetsing van de studiebelastingsuren (SBU) plaats. Vanaf 1 januari 2018 geldt een normering van 20 SBU per jaar. Deze normering zal tot 2025 stapsgewijs worden verhoogd naar 30 SBU per jaar.
 6. Visitatie
  Eens per 5 jaar vindt een praktijkbezoek (visitatie) plaats. Tijdens dit bezoek wordt samen met u uw praktijkvoering geëvalueerd en krijgt u aanbevelingen om deze te verbeteren.
  Na aanmelding bij het NVPA wordt u in het eerste half jaar na lid worden gevisiteerd.