Lid zijn betekent ook:

Waar moet ik aan voldoen?

Lid zijn van het NVPA betekent voldoen aan:

 1. VOG
  Bij ingaan van het lidmaatschap krijgt u een link toegestuurd om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te vragen bij Justis. Eens per 5 jaar wordt u gevraagd een nieuwe VOG aan te leveren.

 2. Lidmaatschap RBCZ/TCZ
  Alle leden van het NVPA zijn ook lid van de koepelvereniging RBCZ. Via het RBCZ komt u in aanmerking voor vergoedingen van zorgverzekeraars en bent u aangesloten bij de tuchtrechtregeling (TCZ).
  Na ingaan van het lidmaatschap bij het NVPA melden wij u aan bij het RBCZ.

 3. BAV
  U dient een WKKgz-proof beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben. Hiervoor zijn meerdere mogelijkheden:
  Het NVPA is een samenwerking aangegaan met twee aanbieders van een BAV die “Wkkgz-proof” is. Zij bieden speciaal voor leden van het NVPA de BAV met extra korting aan:
  • Als lid van het NVPA kunt u gebruik maken van een collectieve regeling bij SUREbusiness. Zie www.dba-advies.nl/nvpa voor meer informatie of bel naar 0342-404186 (vraag naar Rutger Wekking).
  • Het NVPA heeft een interessant aanbod van Balens verzekeringen Ltd. uit Amsterdam. Zie www.balens.nl/beroepsverenigingen/nvpa voor meer informatie of bel gratis naar 0800-022 0932.
  • U bent vrij om een andere keuze te maken.

 4. Aansluiting geschillenorganisatie
  ​Alle therapeuten moeten aangesloten zijn bij een geschillenorganisatie, die goedgekeurd is door het ministerie van VWS. Met ingang van 1 januari 2020 kunt u als lid van het NVPA gebruik maken van een collectiviteitsregeling om u aan te sluiten bij de SCAG. U kunt ook kiezen voor aansluiting bij een andere geschillenorganisatie (o.a. P3NL, Klachtenportaal).

 5. Nascholing
  Voor leden van het NVPA geldt een scholingsverplichting. Intervisie, PSBK en geaccrediteerde scholingen zijn hierin een vast onderdeel. Eénmaal per 2 jaar vindt toetsing van de studiebelastingsuren (SBU) plaats. De totale studiebelasting is 30 SBU per jaar. Op de scholingstoetsingspagina kunt u lezen in welke categorieën de uren behaald dienen te worden.

 6. Visitatie
  Eens per 5 jaar vindt een praktijkbezoek (visitatie) plaats. Tijdens dit bezoek wordt samen met u uw praktijkvoering geëvalueerd en krijgt u aanbevelingen om deze te verbeteren.
  Na aanmelding bij het NVPA wordt u in het eerste half jaar na lid worden gevisiteerd.