Scholing en scholingsverplichting

Scholingsverplichting

Voor leden van het NVPA geldt een scholingsverplichting. Eénmaal in de twee jaar wordt getoetst of leden hieraan voldoen. Vanaf 01-01-2018 geldt een normering van 20 scholingsuren per jaar. Leden dienen de gevolgde scholingen op te geven in de online scholingsmodule, in het ledengedeelte (dashboard) van de NVPA-website. In stappen gaat het aantal verplichte scholingsuren verder omhoog.

De laatste scholingscyclus omvatte de jaren 2017 en 2018.
De nu lopende cyclus is die van 2021 en gaat over de jaren 2019 en 2020.

Het laatste scholingsreglement is het nvpa-scholingsreglement-2025-def. Het reglement is een handig hulpmiddel om te zien wat er wel en wat er niet meetelt binnen de scholingsverplichting.

PSBK: Een verplicht onderdeel van de scholingsverplichting

Om PSBK-uren toe te kennen, dient er een verband te zijn met de Plato-normen. De portefeuillehouder Toelating & opleiding kan dan eventueel PSBK-uren aan de scholingsactiviteit kunnen toekennen. Als dat niet het geval is, kan zij geen PSBK-uren toekennen. 
nvpa-formulier-aanvraag-psbk-v4 (klik op de link) Vul in en stuur het per e-mail naar ons toe: info@nvpa.org

Het secretariaat stuurt uw verzoek door naar de portefeuillehouder.


Een overzicht:

Benodigde uren cyclus 2023 (jaren 2021-2022) 

Intervisie 12 SBU
PSBK bijscholing 12 SBU
Geaccrediteerde scholingen minimaal 6 SBU
De overige 12 SBU mogen besteedt worden aan niet-geaccrediteerde scholingen*/mentoring/supervisie/schrijfactiviteit.
*De niet-geaccrediteerde opleiding moet wel relevant zijn ons vak.
Er mogen maximaal 12 SBU meegenomen worden naar de volgende cyclus van 2025 (jaren 2023-2024). 
De uren worden automatisch berekend wanneer je voldoet aan de verplichte onderdelen en in totaal voldoende uren hebt. De overuren worden berekend over het totaal aantal behaalde uren en bij de totaaltelling aangegeven. 

Deadline 1 juni 2023

Benodigde uren cylcus 2025 (jaren 2023 en 2024)

Voor de Scholingstoetsing 2025 dienen de leden scholing in te leveren welke gevolgd is in de jaren 2023 en 2024. Het totaal aantal SBU voor deze cyclus is 60 SBU.
De verdeling van de 60 SBU is:
44 SBU aan Verplichte onderdelen en maximaal 16 SBU aan Vrije Ruimte.
Verplichte onderdelen (44 SBU) is verdeeld in:
- minimaal 12 SBU en maximaal 20 SBU voor intervisie
- 12 SBU voor PSBK-scholing
- minimaal 20 SBU aan geaccrediteerde scholing (mag ook meer)

Aanbod van scholingen

Het NVPA verzorgt ook zelf scholingsactiviteiten voor de leden in de vorm van studiedagen en vakgroepbijeenkomsten.
NVPA-scholingseditie:
Via de menukeuze "Voor zorgverleners' en de submenukeuze: 'scholingseditie-posts' kunt u een scholingseditiebericht plaatsen.

Welke scholingsactiviteiten zijn goedgekeurd?

Goedgekeurde scholingsactiviteiten moeten minimaal een HBO-opleidingsniveau hebben en relevant zijn in het vakgebied van de psychosociale therapie. Hieronder vallen scholingen van o.a. het RINO, het NIP, het CPION, de SKB, SNRO, ECP-opleidingen, NVAO, de FGZP, etc. In het NVPA-scholingsreglement staan alle criteria beschreven. In de FAQ staat een up-to-date lijst van goedgekeurde scholingsaanbieders en accreditatieorganisaties. Uiteraard tellen de NVPA-vakgroepbijeenkomsten en de NVPA-studiedagen mee in het kader van de scholingsverplichting.
Er mogen ook niet-geaccrediteerde scholingsactiviteiten opgevoerd worden. Hiervoor geldt een maximum aantal uren. In het scholingsreglement kunnen leden daarover meer informatie vinden.

AVG-notitie

Alle gegevens die wij opvragen, verzamelen, bewerken en bewaren in het kader van de scholingsverplichting worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Alleen de medewerkers van het secretariaat hebben toegang tot deze gegevens. De gegevens blijven bewaard zolang u lid bent van onze beroepsvereniging.