Toelatingsprocedure

Toelatingsprocedure

Toelatingseisen voor het lidmaatschap

De toelatingscommissie beoordeelt aan de hand van uw dossier of u beschikt over een combinatie van basis- en vervolgopleiding waarmee u adequaat bent opgeleid tot psychosociaal therapeut in één of meer van de specialisaties die wij erkennen en toestaan. Daarbij vormen het beroepscompetentieprofiel en de beroepscode-01-2021-1 (ethische code waarin de omgang met cliënten verwoord wordt) plus onderstaande criteria het beoordelingskader.

T.a.v. de basisopleiding:

U beschikt over een passende en met een diploma afgeronde NVAO geaccrediteerde basisopleiding op minimaal Bachelor niveau (dus een reguliere HBO- of WO-opleiding) die op de nvpa-basislijst-02032021 staat. Staat uw basisopleiding op deze basislijst, dan is een 2- jarige therapeutische vervolgopleiding voldoende.

Hebt u een diploma van een niet-relevante HBO- of WO-opleiding (dus niet vermeld op de NVPA-basislijst), dan is een diploma van een PSBK-opleiding (Psychosociale Basiskennis, door SNRO of CPION geaccrediteerd), als aanvulling vereist. In dit geval moet u beschikken over een therapeutische vervolgopleiding die minimaal 3 jaar duurt.
NB De HBO-opleiding moet zijn afgerond met een diploma van in of na 1989.

WO-opleidingen, ook van voor 1989, zijn akkoord.

Let op: Basisopleidingen uit het Nederlandstalig gebied in België voldoen aan de eisen, zij zijn gekoppeld aan de NVAO.

Voor buitenlandse opleidingen is een NUFFIC-verklaring nodig. Bij een basisopleiding die niet in Nederland of Nederlandstalig België is gevolgd is er altijd een internationale diplomawaardering nodig: https://www.idw.nl/nl/diplomawaardering.html

T.a.v. de therapeutische vervolgopleiding:

U beschikt over een succesvol afgeronde therapeutische vervolgopleiding die geaccrediteerd is door een door het NVPA goedgekeurde accreditatie-organisatie. De minimaal verplichte opleidingsduur is afhankelijk van uw basisopleiding (zie hierboven). 
Voor systeemtherapeuten is een bewijs van registratie bij NVRG als systeemtherapeut bij inschrijving verplicht.
Voor psychologen geldt dat u bij uw inschrijving aantoont GZ-psycholoog te zijn, lid van het NIP bent en ingeschreven staat in één van de volgende NIP-registers: Eerstelijnspsychologie NIP of Lichaamsgericht Werkend Psycholoog NIP.
U vindt hier de goedgekeurde-vervolgopleidingen-lijst-17-1-2024

Aanvullende eisen:

 1. U hebt aantoonbare scholing in DSM IV of V of psychopathologie gevolgd.
 2. Supervisie en leertherapie: het NVPA vindt het van groot belang dat beide onderdelen in / naast /na de therapeutische vervolgopleiding aan bod geweest zijn. De minimale norm voor de leertherapie is 10 sessies. Voor de supervisie geldt de norm van minimaal 10 sessies supervisie. De leertherapeut of supervisor kan besluiten dat er minder sessies nodig zijn om een voldoende resultaat te bereiken.
 3. U beschikt over twee jaar praktijkervaring als therapeut (zelfstandig of in loondienst. Beschrijf dit in uw CV).
 4. U werkt als therapeut zelfstandig of in een dienstverband met cliënten en hebt een caseload.

NB Bewijsstukken van DSM/psychopathologie, supervisie en leertherapie moeten specifiek zijn, alleen een algemeen diploma of factuur is onvoldoende bewijs.

Eisen t.a.v. de praktijk

Voor eisen t.a.v. praktijkruimte, dossiers, website en andere verplichtingen kunt u op de website van bureau Visie-tatie kijken www.visie-tatie.nl.

Lidmaatschap mogelijkheden:

Als u aan alle bovenstaande eisen voldoet, komt u in aanmerking voor het reguliere lidmaatschap (B-lidmaatschap).

Als u nog niet aan één of meerdere aanvullende eisen voldoet, kunt u worden toegelaten als aspirant-lid (A-lidmaatschap). Er worden in dat geval aanvullende toelatingseisen gesteld. U hebt vervolgens twee jaar de tijd om hieraan te voldoen. Wanneer u aantoont aan de aanvullende toelatingseisen te voldoen, wordt het A-lidmaatschap omgezet naar het B-lidmaatschap.

Mocht u nog niet voldaan hebben aan de aanvullende eis m.b.t. DSM V / Psychopathologie, dan vindt u dsm-5-cursussen-nvpa-16022023 een lijst met mogelijke opleiders.

Tenslotte:

 1. Er wordt van alle leden een geldige VOG-verklaring gevraagd. U ontvangt van ons na het ingaan van het lidmaatschap per e-mail een link om deze aan te vragen. Het is dus niet nodig om vooraf zelf een VOG aan te vragen. Een VOG is 5 jaar geldig. Om u aan te kunnen melden bij de RBCZ is een VOG nodig die niet ouder is dan 3 maanden vanaf het moment van lid worden bij het NVPA.
 2. Ook is het hebben van een e-mailadres nodig om leden te kunnen voorzien van informatie over de vereniging en snel te kunnen informeren over andere zaken die voor hen van belang zijn.
 3. Een website is vanaf 1-1-2023 verplicht, anders kunnen wij u niet aanmelden bij de RBCZ.

Een eenvoudige check van uw cv is gratis. U moet dan uw volledige cv opsturen naar info@nvpa.org. Wanneer u naar verwachting toegelaten kunt worden krijgt u een bericht dat u direct kunt beginnen met de digitale aanmelding op de NVPA website. Wanneer er maatwerk nodig is ontvang je daar eveneens een bericht over. Maar dat is een betaalde route.

Maatwerkroute:

Indien u niet aan een of meer van de bovengenoemde criteria voldoet, maar van mening bent dat u wel binnen het NVPA-profiel past, dan kunt u de maatwerkroute volgen. Maatwerkassessoren beoordelen aan de hand van uw dossier of u beschikt over een combinatie van basis- en vervolgopleiding waarmee u adequaat bent opgeleid tot psychosociaal therapeut in één of meer van de specialisaties die wij erkennen en toestaan. Daarbij vormen het Beroepscompetentieprofiel van het NVPA (komt binnenkort beschikbaar) plus onderstaande criteria het beoordelingskader.

T.a.v. de basisopleiding:

Ook bij de maatwerkroute moet u beschikken over een met een diploma afgeronde NVAO geaccrediteerde basisopleiding op minimaal Bachelor niveau (dus een reguliere HBO- of WO-opleiding).

 • Staat uw basisopleiding wel op de basislijst, dan is een 2- jarige therapeutische vervolgopleiding voldoende.
 • Staat uw basisopleiding niet op de basislijst, dan dient u naast een met een diploma afgeronde andere NVAO geaccrediteerde opleiding op minimaal HBO Bachelor niveau te beschikken over een diploma PSBK (opleiding Psychosociale Basiskennis, door SNRO of CPION geaccrediteerd). Verder dient u ook te beschikken over een therapeutische vervolgopleiding die minimaal 3 jaar duurt.
 • Een EVC-traject samen met het daarbij behorend Vakbekwaamheidsbewijs heeft dezelfde waarde als een bachelordiploma.

T.a.v. de therapeutische vervolgopleiding:

 • Staat uw therapeutische vervolgopleiding niet op de lijst (goedgekeurde-vervolgopleidingen-lijst-17-1-2024, en heeft u een therapeutische vervolgopleiding gevolgd met een minimale omvang van 2 jaar dan dient u in het motivatieveld te benoemen waarom u van mening bent dat u met uw therapeutische vervolgopleiding toch voor toelating in aanmerking zou kunnen komen.
 • Bij een opeenstapeling van kortdurende cursussen en workshops is geen sprake van een therapeutische opleiding en bent u niet toelaatbaar tot het lidmaatschap van het NVPA.
 • Bij een therapeutische vervolgopleiding die niet in het Nederlandse taalgebied is gevolgd is het vaak niet mogelijk om een internationale diplomawaardering te ontvangen.
  De assessoren beoordelen dan op basis van het Beroepscompetentieprofiel en bovenstaande criteria op welke manier het behaalde diploma dan wel of geen onderdeel kan uitmaken van de vervolgopleidingseis.

Aanvullende eisen:

 • Ook via de maatwerkroute gelden de eisen t.a.v. aantoonbare scholing in DSM IV of V of psychopathologie; (aantoonbaar) twee jaar praktijkervaring als therapeut (zelfstandig of in loondienst); zelfstandig of in loondienst als therapeut met cliënten werken en een caseload hebben; supervisie en leertherapie. De genoemde cursussen, supervisie en leertherapie hoeven niet tijdens de basisopleiding of therapeutische vervolgopleiding gevolgd te zijn, maar kunnen ook van daarna dateren.

NB Bewijsstukken van DSM/psychopathologie, supervisie en leertherapie moeten specifiek zijn, alleen een algemeen diploma of factuur is onvoldoende bewijs.

Beoordeling

 • Na een positieve beoordeling van uw aanvraagdossier door de maatwerkassessoren wordt uw aanvraag direct door het secretariaat doorgestuurd naar de toelatingscommissie. U ontvangt later de screeningsfactuur hiervoor.
 • Na een negatieve beoordeling kunt u niet worden toegelaten tot het NVPA. Vanuit de maatwerkroute kan er ook een advies aan u toegestuurd worden waarmee u alsnog aan de toelatingscriteria kunt gaan voldoen en als nog toegelaten kunt worden.

Kosten

 • Aan de maatwerkroute zijn kosten verbonden, nl. € 100 (excl. 21%BTW). Na ontvangst van uw betaling gaat de procedure van start. Binnen 6 weken ontvangt u uitsluitsel over het maatwerkverzoek.

Basic-check vooropleiding en/of vervolgopleiding

Wanneer u twijfelt of u met uw vooropleiding en/of therapeutische vervolgopleiding wel lid kunt worden kunt u ons deze vraag toesturen.
Het aanleveren van goede informatie over deze opleiding(en) is van evident belang. De check wordt uitgevoerd door de leden van de assessorenpoule die ook de maatwerkroute uitvoert. Meervoudige vragen worden niet in behandeling genomen. Die horen thuis in de maatwerkroute.


Algemene aanvullende eisen:

 • Aantoonbare scholing in DSM IV of V of psychopathologie; dsm-5-cursussen-nvpa-16022023.
 • (Aantoonbaar) twee jaar ervaring als therapeut (zelfstandig of in loondienst) hebben opgedaan.
 • U werkt als therapeut zelfstandig met cliënten en hebt een caseload.
 • Supervisie en leertherapie: Het NVPA vindt het van groot belang dat beide onderdelen in de opleiding aan bod geweest zijn. De minimale norm voor de leertherapie is een range van 5-10 sessies. Voor de supervisie geldt de norm van minimaal 10 sessies supervisie.

Als u aan bovenstaande aanvullende eisen voldoet, komt u in aanmerking voor het reguliere lidmaatschap (B-lidmaatschap).
Als u nog niet aan één of meerdere aanvullende eisen voldoet, kunt u worden toegelaten als aspirant-lid (A-lidmaatschap). Er worden in dat geval aanvullende toelatingseisen gesteld. U hebt vervolgens twee jaar de tijd om hieraan te voldoen. Wanneer u aan de aanvullende toelatingseisen voldoet, wordt het A-lidmaatschap omgezet naar het B-lidmaatschap.

Tenslotte wordt van alle leden een geldige VOG-verklaring gevraagd. U ontvangt van ons na het ingaan van het lidmaatschap per e-mail een link om deze aan te vragen. Het is dus niet nodig om vooraf zelf een VOG aan te vragen. Een VOG is 5 jaar geldig. Om u aan te kunnen melden bij de RBCZ is een VOG nodig die niet ouder is dan 3 maanden. 

Ook is het hebben van een e-mailadres nodig om leden te kunnen voorzien van informatie over de vereniging en snel te kunnen informeren over andere zaken die voor hen van belang zijn.

De NVPA-beroepscode is een ethische code waarin de omgang met cliënten verwoord wordt. Een belangrijk raamwerk voor de therapeut.

Toelatingsroute

De toelatingsprocedure bestaat uit twee fasen:

A) Fase 1

Eerste aanmelding (uitsluitend via het aanvraagformulier op de website)
Via de website van het NVPA (onder het kopje 'Voor zorgverleners' kiest u 'Aanmelden als lid'). Uw aanvraag kan pas in behandeling worden genomen nadat alle velden ingevuld zijn en alle bijlage toegevoegd zijn. Hierna kunt u via de IDEAL button uw betaling voldoen voor de aanmeldingsprocedure.

Om uw aanvraag compleet te maken zijn de volgende documenten tijdens de digitale aanmelding benodigd:
- Pasfoto van de aanvrager
- Diploma's en getuigschriften van alle relevante opleidingen en cursussen
- CV met daarin uw pasfoto
- Geschillenorganisatie bewijsstuk indien u al geregistreerd bent (het NVPA heeft een collectieve regeling met de SCAG)

B) Fase 2

Toetsing van uw aanvraag

Als uw aanvraagdossier compleet is ingediend wordt deze beoordeeld door de toelatingscommissie. De kosten voor de toetsing/screening van uw dossier bedragen € 100,-. Na ontvangst van het bedrag wordt uw aanvraag in behandeling genomen door de toelatingscommissie.
De toetsing/screening wordt schriftelijk gedaan op basis van de door u ingezonden stukken. U ontvangt in principe binnen circa 4 weken uitsluitsel. Een vakantieperiode kan hierin vertragend werken!

De uitslag kan zijn:
1. Toelating tot het lidmaatschap (B-lidmaatschap)
2. Toelating tot het aspirantlidmaatschap (A-lidmaatschap) met aanvullende toelatingseisen
3. Afwijzing van uw aanvraag

  Bezwaarschrift

  Wanneer u het niet eens bent met de besluitvorming inzake de toelating (c.q. de toegekende lidmaatschapsvorm of toegewezen specialisatie), dan kunt u binnen vier weken na dagtekening van het besluit schriftelijk bezwaar aantekenen bij de Bezwarencommissie (BC) van het NVPA.
  Tijdens de zitting van de BC krijgt u de mogelijkheid om uw bezwaar nader toe te lichten. Een zitting duurt circa 1 uur. De BC bestaat gewoonlijk uit drie personen.

  Aanvraag AGB code

  Wanneer u nog niet in het bezig bent van een persoonlijke en/of praktijk AGB code, kunt u deze na ingang van het NVPA lidmaatschap aanvragen met uw Licentie (is bewijs van lidmaatschap). Voor het NVPA is de generale code 9037 van toepassing. Vergeet niet een kwalificatiecode toe te voegen.

  Aanvraag VOG

  Alle leden moeten in het bezit zijn van een geldige VOG-verklaring. U ontvangt van ons na het ingaan van het lidmaatschap per e-mail een link om deze aan te vragen. Het is dus niet nodig om vooraf zelf een VOG aan te vragen. Een VOG is 5 jaar geldig. Om u aan te kunnen melden bij de RBCZ is een VOG nodig die niet ouder is dan 3 maanden.

  Aanvraagformulier lidmaatschap RBCZ

  Na opname in het NVPA-register ontvangt u een inschrijvingsformulier voor registratie bij de RBCZ. Mocht u al ingeschreven staan bij de RBCZ, dan kunt u tijdens de aanmeldingsprocedure uw licentienummer doorgeven. U kunt hierbij ook kenbaar maken als u het NVPA als eerste beroepsorganisatie wilt laten registreren. U kunt pas ingeschreven worden bij de RBCZ met een geldige AGB code en een VOG die niet ouder is dan 3 maanden. 

  Dag voor nieuwe leden

  Na toelating tot het NVPA krijgt u een uitnodiging voor de 'Dag voor nieuwe leden'. Dit is een éénmalige bijeenkomst waarin u kennis kunt maken met andere nieuwe leden, informatie krijgt over het NVPA en een boeiende workshop aangeboden krijgt. Tevens is er de gelegenheid om vragen te stellen.
  Nieuwe leden ontvangen tijdig een uitnodiging voor deze dag.

  Procedure voor opzegging

  De uitschrijving als lid is statutair geregeld. Dit kun je lezen in artikel 13 van de huidige statuten:
  Opzegging van het lidmaatschap door het lid moet schriftelijk (per brief of e-mail) worden gedaan aan de vereniging vóór één december van het lopende verenigingsjaar, met dien verstande dat de jaarlijkse bijdrage verschuldigd is tot het einde van dat verenigingsjaar.

  Procedure voor herinschrijving (spijtoptantenregeling)

  Het komt voor dat leden na hun opzegging spijt krijgen en opnieuw lid willen worden. De onderstaande regeling is dan van toepassing:
  Leden die hun lidmaatschap opzeggen en binnen één jaar spijt krijgen van hun keuze, mogen gewoon opnieuw lid worden. Zij hoeven niet te voldoen aan de vigerende toelatingsvoorwaarden die gesteld worden aan het lidmaatschap, met uitzondering van de basisopleiding. Deze moet wel voldoen aan de dan geldende NVPA-toelatingscriteria.
  Dat laatste heeft te maken met het opnieuw kunnen registreren van de spijtoptant bij de RBCZ omdat ze moeten voldoen aan de HBO-basisopleidingseis.

  Voor oud-leden die pas na meer dan een jaar opnieuw lid willen worden gelden de dan vigerende toelatingscriteria en toelatingsprocedure.

  AVG-notitie:
  Alle gegevens die wij vragen, verzamelen en bewaren staan in het teken van het lid worden en lid zijn van onze beroepsverening.
  Alle leden geven toestemming om hun gegevens digitaal te gebruiken t.b.v. de koepelorganisatie (het RBCZ) en zorgverzekeraars.