Welkom bij het NVPA

Het NVPA is de erkende beroepsvereniging voor psychosociaal therapeuten. We zetten ons in voor onze leden én voor mensen die op zoek zijn naar psychosociale therapie. Onze therapeuten werken vanuit een professionele, ervaringsgerichte aanpak. Zingeving staat centraal in de therapie.

De therapeutische begeleiding van mensen met een psychosociale hulpvraag vraagt een professionele aanpak. Het NVPA is een multidisciplinaire beroepsvereniging van professionals. De vereniging kent een verdeling in 7 hoofdrichtingen binnen de psychosociale therapie. Een belangrijke verbindende factor is de holistische wijze van werken en denken. Lichaam en geest worden als één samenhangend geheel gezien.

Wij ondersteunen de therapeuten in hun praktijkvoering en staan voor hun kwaliteit. In heel Nederland vindt u leden van het NVPA die vanuit hun eigen specialisme de juiste hulp kunnen bieden.

Uitgangspunten

Voor ons als vereniging is professionaliteit, verbondenheid en zingeving belangrijk. Het NVPA hanteert een holistisch mensbeeld. We zijn ervan overtuigd dat de mens niet los gezien kan worden van de mensen waarmee hij een gemeenschap vormt en de samenleving waarin hij leeft. NVPA-therapeuten werken vanuit de overtuiging dat in iedere cliënt een fundamentele eigen kracht aanwezig is. De therapeut doet een beroep op deze kracht, door naast de client te gaan staan in het therapeutisch proces. Zo wordt de client ondersteund in het eigen proces van toewerken naar herstel.

×

Psychosociale hulpvraag

In ieders leven kunnen situaties voorkomen die ons raken. U kunt het gevoel hebben dat u de balans kwijt bent of geen grip meer hebt op de situatie. Dat is niet altijd zelf op te lossen. U kunt dan baat hebben bij therapeutische begeleiding. Een psychosociaal therapeut beschikt over de kennis en ervaring op het gebied van (complexe) psychosociale problematiek. Hij of zij staat zonder oordeel naast u in uw situatie. De therapeut helpt u inzicht te krijgen in uw gevoelens, gedachten en gedrag. Zo krijgt u de regie over uw denken en handelen weer terug.

De wijze van psychosociale begeleiding is afhankelijk van het specialisme van de therapeut. We worden ingeschakeld bij levensproblemen: stress en burn-out, angst en onzekerheid, rouw en verlies, somberheid en depressie, trauma, relatie en gezinsproblematiek, lichamelijke klachten met een psychische component en levens- en zingevingsvragen.

×

Professionals

Bij het NVPA geregistreerde therapeuten voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Zij beschikken over een afgeronde HBO/WO-opleiding (NVAO-geaccrediteerd). Daarnaast hebben zij een therapeutische vervolgopleiding in een bepaalde richting gevolgd. Tenslotte beschikken ze over minimaal twee jaar praktijkervaring.

×

Visie

Wij zijn kwalitatief hoog aangeschreven psychosociaal therapeuten. Samen willen we ons vakgebied bekendheid geven, bevorderen en ontwikkelen. We streven ernaar dat psychosociale therapie toegankelijk is voor iedereen die daar baat bij heeft. Zingeving is een belangrijk fundament, waarop ieder met zijn eigen specialisme voortbouwt.

Voor onze therapeuten is het werken met de menselijke maat van belang. We werken vanuit verbondenheid, acceptatie, transparantie en authentiek zijn. We hechten aan blijvende ontwikkeling van de bij ons aangesloten psychosociaal therapeuten en van het NVPA als geheel. Zowel landelijk als internationaal vertegenwoordigen we psychosociale therapie. Daarin hebben we een open houding voor samenwerking met organisaties die overeenkomstige doelen en belangen dienen.

×

De 7 hoofdrichtingen

  1. Existentiële therapie
  2. Integratieve therapie
  3. Kinder- en Jeugd therapie
  4. Lichaamsgerichte therapie
  5. Systeemgerichte therapie
  6. Transpersoonlijke therapie
  7. Vak therapie
voor cliƫnten
voor zorgverleners