Kwaliteitsbeleid

Kwaliteitsbeleid

Het NVPA is een veelzijdige en dynamische beroepsvereniging voor psychosociale therapie. Eén van de prioriteiten van het NVPA is ons kwaliteitsbeleid. We spelen in op een steeds veranderend veld van maatschappelijke ontwikkelingen, professionele inzichten en politieke keuzes. Kwaliteitsbewaking is een belangrijk instrument om een betrouwbaar, efficiënt en kwalitatief hoogwaardig zorgaanbod te garanderen. Waar mogelijk en wenselijk sluiten we ook aan bij de kwaliteitseisen die gesteld worden door zorgverzekeraars.

Therapeuten die aangesloten zijn bij onze beroepsvereniging voldoen aan de NLQF-opleidingseisen. Zij beschikken over een beroepsopleiding op minimaal HBO-niveau op het psychosociale zorggebied. Tevens hebben zij een drie- of vierjarige therapeutische specialisatieopleiding afgerond. Daarnaast voldoen zij aan de PSBK-eisen, zoals opgesteld in de Plato-eindtermen.

Eén keer per 5 jaar worden onze leden gevisiteerd, waarbij de naleving van de criteria in de praktijk getoetst wordt. Daarnaast geldt een bijscholingsverplichting die tweejaarlijks getoetst wordt, zoals verwoord in ons scholingsreglement.

Leden moeten tenslotte voldoen aan de volgende verplichtingen:

  1. Minimumeis van aantal cliëntgebonden contacturen / het hebben van een caseload
  2. Lidmaatschap van de koepel RBCZ (i.v.m. tuchtrecht)
  3. Registratie bij een geschillenorganisatie in het kader van de WKKgz
  4. Beschikken over een WKKgz-proof beroepsaansprakelijkheidsverzekering
  5. Aanleveren van een geldige Verklaring omtrent Gedrag (VOG)
  6. Ondertekenen ethische beroepscode