Wie zijn wij

Wie zijn wij

Het NVPA is een veelzijdige en dynamische beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten. Onze therapeuten werken binnen de geestelijke gezondheidszorg. Zij zoeken samen naar wat hen verbindt, en naar waar het echt om draait in het werken met mensen.

Al meer dan 40 jaar zet het NVPA zich in voor goede psychosociale gezondheidzorg en voor haar leden. Wij waarborgen en bevorderen de kwaliteit van onze leden door middel van een gedegen kwaliteitsbeleid.

Doelstellingen

Wij streven ernaar:

  • psychosociale therapie in Nederland bekendheid te geven, te bevorderen en te ontwikkelen.
  • psychosociale therapie voor iedereen toegankelijk te maken
  • de kwaliteit van psychosociale therapie te handhaven, bewaken en verbeteren
  • criteria en procedures ten behoeve van kwaliteitsbewaking te ontwikkelen en handhaven
  • ondersteuning te verlenen aan psychosociaal therapeuten ten behoeve van hun professionele ontwikkeling.
  • psychosociale therapie op landelijk en internationaal niveau te vertegenwoordigen
  • samenwerking tot stand te brengen tussen de vereniging en andere instanties met soortgelijke doelstellingen.

Uitgangspunten

Belangrijke uitgangspunten binnen het NVPA zijn professionele deskundigheid en kennis van de menselijke levensloop als zinvol gebeuren.

Het mensbeeld dat door een NVPA-therapeut gehanteerd wordt is een holistisch mensbeeld. Uitgangspunt is dat lichaam en geest een onlosmakelijke eenheid vormen. Hierbij hoort de overtuiging dat de mens niet los gezien kan worden van de mensen met wie zij een gemeenschap vormt en de wereld waarin zij leeft.

Onze therapeuten werken vanuit de overtuiging, dat in elke cliënt een fundamentele eigen kracht aanwezig is. Daar vertrouwen zij op, daar zoeken zij naar en daar maken zij gebruik van in het therapeutisch proces.

Kernpunten hierbij zijn dat:

  • de mens beschikt over een zelfhelend vermogen
  • zingeving een belangrijke drijfveer is in het leven
  • de cliënt leert zijn/haar eigen keuzes te maken