Studentenlidmaatschap

Studentlidmaatschap

Het doel van een studentlidmaatschap is om studenten kennis te laten maken met het NVPA en in de gelegenheid te stellen om zich verder te professionaliseren. Studentleden zijn niet ingeschreven in het NVPA-register en zijn dus geen lid van het NVPA. Studentleden komen daarom ook niet in aanmerking voor vergoedingen van zorgverzekeraars.

U kunt zich aanmelden voor het studentlidmaatschap, wanneer u een opleiding volgt die op onze goedgekeurde-vervolgopleidingen-lijst-13-11-2023 staat. Als uw opleiding niet op deze lijst voorkomt, kunt u contact met ons opnemen om uw opleiding aan ons voor te leggen ter goedkeuring. Vermeld hierbij duidelijk de naam van de opleiding, het opleidingsinstituut, de duur van de opleiding en door wie deze geaccrediteerd is.

Korting op deelname studiedagen/vakgroepdagen

Als student-lid kunt u met 50% korting deelnemen aan studiedagen en vakgroepdagen van het NVPA (m.u.v. de aan de ALV gekoppelde studieochtend). Ook kunt u zich aansluiten bij een vakgroep en deelnemen aan de vakgroep-activiteiten. U wordt door middel van onze nieuwsflits op de hoogte gehouden van actuele ontwikkelingen en nieuwsberichten.

Opleiding afgerond?

Wilt u aansluitend op uw studentlidmaatschap als therapeut lid worden van het NVPA dan is het aan te bevelen om de toelatingscriteria t.a.v. de vooropleiding te bekijken, zie Toelatingsprocedure – NVPA

Zodra u de opleiding afgerond hebt en voldoet aan de NVPA-toelatingscriteria kunt u zonder inschrijvingskosten ingeschreven worden in het register van het NVPA. U kunt met ondersteuning van het NVPA uw praktijk starten. Kijk eens naar het e-book over ‘De 5 uitdagingen waar je als beginnende therapeut tegenaan loopt’ op de pagina Waarom lid worden.

BAV

Sommige opleidingen sluiten een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) af voor het werken met cliënten in een opleidingssituatie. Wanneer de opleiding dit niet heeft gedaan, adviseren wij u zelf een BAV af te sluiten. Dit kunt u onder andere aansluiten bij Balens.

SCAG

Voor de aansluiting bij een geschillenorganisatie (zoals bijvoorbeeld de SCAG) raden wij u aan met de opleiding te bespreken of dat nodig is in uw situatie.
SCAG informatie: (citaat)
“Wanneer studenten vanuit de praktijk van de opleider werkzaamheden verrichten hoeven zij zich niet aan te sluiten bij een geschillencommissie. Echter dient de opleider wel na te gaan of deze handelingen van studenten door hun verzekering gedekt worden.
Handelen de studenten eventueel vanuit een eigen praktijk dan dienen zij zich aan te sluiten bij een geschillencommissie en voor het betreffende risico een BAV af te sluiten.”


Aansluiting bij de SCAG verloopt via het secretariaat van het NVPA. 

RBCZ

Als NVPA-student-lid kunt u zich ook registreren bij de RBCZ voor het tuchtregister.
Voor inschrijving heeft u een geldige VOG nodig die niet ouder is dan 3 maanden bij aanmelden bij het NVPA. U heeft daarnaast ook de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (BAV). SCAG registratie is verplicht.
De kosten voor aanmelding bij de RBCZ bedragen € 30,- excl. BTW. Zodra u aangemeld wordt als lid van het NVPA betaalt u alleen nog maar de eenmalige inschrijvingskosten van € 45,-. De bijdrage van RBCZ wordt per kwartaal berekend met aftrek van de bijdrage van het student register. Vanaf het moment dat u als lid van het NVPA ingeschreven wordt heeft u ook AGB codes nodig. 

Aansluiting bij de RBCZ verloopt via het secretariaat van het NVPA.

Kosten

NVPA studentlidmaatschap exclusief SCAG € 36,- per persoon per jaar
NVPA studentlidmaatschap inclusief SCAG € 48,- per persoon per jaar
BAV dit dient u zelf na te gaan bij bijvoorbeeld Balens
RBCZ € 30,- exclusief BTW

Het studentlidmaatschap wordt stopgezet wanneer de opleiding is afgerond of wanneer u voortijdig stopt met de opleiding.

Wij keuren scholingen goed van onder andere: