Studentenlidmaatschap

Studentlidmaatschap

Het doel van een studentlidmaatschap is om studenten kennis te laten maken met het NVPA en in de gelegenheid te stellen om zich verder te professionaliseren. Studentleden zijn niet ingeschreven in het NVPA-register en zijn dus geen lid van het NVPA. Zij komen daarom ook niet in aanmerking voor vergoedingen van zorgverzekeraars.

Als student-lid kunt u met 25% korting deelnemen aan studiedagen van het NVPA (m.u.v. de aan de ALV gekoppelde studieochtend). Ook kunt u zich aansluiten bij een vakgroep en deelnemen aan de vakgroep-activiteiten. U wordt door middel van onze nieuwsbrief op de hoogte gehouden van actuele ontwikkelingen en nieuwsberichten.

U kunt zich aanmelden voor het studentlidmaatschap, wanneer u een opleiding volgt die op onze lijst met goedgekeurde vervolgopleidingen staat. Als uw opleiding niet op deze lijst voorkomt, kunt u contact met ons opnemen om uw opleiding aan ons voor te leggen ter goedkeuring. Vermeld hierbij duidelijk de naam van de opleiding, het opleidingsinstituut, de duur van de opleiding en door wie deze geaccrediteerd is.
Nadat u zich aangemeld hebt via onderstaand formulier, ontvangt u een bevestiging van het secretariaat en wordt u gevraagd een inschrijvingsbewijs van de opleiding toe te sturen.

Als NVPA-student-lid kunt u zich niet registreren bij de RBCZ.

Sommige opleidingen sluiten een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) af voor het werken met cliënten in een opleidingssituatie. Wanneer de opleiding dit niet heeft gedaan, adviseren wij u zelf een BAV (link Balens) af te sluiten.
Ook wat betreft de aansluiting bij een geschillenorganisatie (zoals bijvoorbeeld de SCAG) raden wij u aan met de opleiding te bespreken of dat nodig is in uw situatie.
SCAG informatie: (citaat)
“Wanneer studenten vanuit de praktijk van de opleider werkzaamheden verrichten hoeven zij zich niet aan te sluiten bij een geschillencommissie. Echter dient de opleider wel na te gaan of deze handelingen van studenten door hun verzekering gedekt worden.
Handelen de studenten eventueel vanuit een eigen praktijk dan dienen zij zich aan te sluiten bij een geschillencommissie en voor het betreffende risico een BAV af te sluiten.”


Aansluiting bij de SCAG verloopt via het secretariaat van het NVPA. De kosten bedragen € 20 (excl. 21% BTW) per jaar.

De kosten voor het NVPA-studentlidmaatschap zijn € 30,- per persoon per jaar.
Het studentlidmaatschap wordt stopgezet wanneer de opleiding is afgerond of wanneer u voortijdig stopt met de opleiding.

Wanneer u de opleiding afgerond hebt en wanneer u daarna voldoet aan de NVPA-toelatingscriteria kunt u zonder inschrijvingskosten ingeschreven worden in het register van het NVPA.