Veelgestelde vragen

Voor zorgverleners

Koepels (RBCZ - NAP)

 • Wat is de RBCZ? Waarom is dat voor mij als cliënt van belang?

  De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die therapeuten op HBO-niveau in de natuurlijke gezondheidszorg certificeert en registreert. Zij verlenen hun diensten aan beroepsverenigingen waarbij de therapeuten zijn aangesloten. De registratie is nodig om bij o.a. de zorgverzekeraar VGZ in aanmerking te kunnen komen voor vergoedingen voor de cliënten. Op de website van RBCZ kunt u uiteraard de nodige informatie vinden.

  (Bron: website RBCZ)

  Alle NVPA-therapeuten zijn aangesloten bij de RBCZ. Het geeft een kwaliteitsgarantie.

VOG verklaring

 • Wat is een VOG-verklaring?

  VOG = Verklaring omtrent Gedrag (Een bewijs van goed gedrag)

  Uit een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) blijkt of uw gedrag bezwaar oplevert voor bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan. Een VOG staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag. Voor sommige beroepen (zoals onderwijzer) is een VOG verplicht. Ook aan personeel dat omgaat met vertrouwelijke gegevens, geld of goederen kan een bedrijf vragen om een VOG.

  Bron: ministerie van justitie

Cliëntdossiers na overlijden therapeut

 • Verzoek van cliënt om zijn/haar gegevens te vernietigen

  Recht op vergetelheid

  Is er geen goede reden (meer) voor een organisatie om uw gegevens nog langer te verwerken? Dan is het belangrijk dat deze organisatie uw gegevens wist. U heeft namelijk recht op vergetelheid, dus dat de organisatie u ‘vergeet’. U kunt in een aantal gevallen aan een organisatie vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen. Maar let op: het is vaak niet mogelijk om ál uw gegevens te laten verwijderen.

  Wanneer geldt het recht op vergetelheid wel?

  In de volgende situaties moet een organisatie uw persoonsgegevens wissen:

  • Niet meer nodig
   De organisatie heeft uw persoonsgegevens niet meer nodig voor het doel waarvoor de organisatie ze heeft verzameld of waarvoor de organisatie ze verwerkt.
  • Toestemming ingetrokken
   U heeft eerder toestemming gegeven aan de organisatie voor het gebruik van uw gegevens, maar trekt die toestemming nu in.
  • Bezwaar
   U maakt bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens.
  • Onrechtmatige verwerking
   De organisatie houdt zich niet aan de privacyregels bij het gebruik van uw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld omdat er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking.
  • Wettelijk bepaalde bewaartermijn verlopen
   De organisatie is wettelijk verplicht om uw gegevens na bepaalde tijd te wissen.
  • Apps en websites bij kinderen
   Uw kind is jonger dan 16 jaar en zijn of haar persoonsgegevens zijn verzameld via een app of website. Of uw eigen gegevens zijn op die manier verzameld toen u jonger was dan 16 jaar.

  Wanneer geldt het recht op vergetelheid niet?

  Er is een aantal uitzonderingen op het recht op vergetelheid. Bijvoorbeeld als een organisatie wettelijk verplicht is om uw gegevens te gebruiken of een bepaalde tijd te bewaren. Dan mag de organisatie uw gegevens niet wissen als u dat vraagt.

Voor cliënten

 • Waarom kies je een NVPA-therapeut?

  Therapeuten die lid zijn van het NVPA voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Zij beschikken over een afgeronde en erkende HBO of universitaire opleiding, een gedegen specialisatie d.m.v. een therapeutische vakopleiding en ruime ervaring. Bovendien houden zij hun vakkennis up-to-date door bijscholing. U mag verwachten dat zij zich houden aan de richtlijnen voor het voeren van een praktijk. Bij aanvang van de behandeling wordt een behandelovereenkomst opgesteld. Zo zorgen we ervoor dat uw begeleiding in vertrouwde en professionele handen is.

 • Wie zijn wij?

  Begeleiding van mensen met een psychosociale hulpvraag vergt een professionele aanpak. Met meer dan 1.000 leden is het NVPA een veelzijdige, dynamische en professionele beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten die werken binnen de geestelijke gezondheidszorg.

  Psychosociale therapie bij het NVPA kenmerkt zich door een werkwijze die gebaseerd is op een professionele ervaringsgerichte aanpak, waarbij zingeving een centrale betekenis heeft. Lichaam en geest worden als één samenhangend geheel gezien en benaderd.

  Bij het NVPA zijn professionele zorgverleners aangesloten met ruime specialistische kennis en ervaring op het gebied van psychische en psychosociale problematiek.

 • NVPA-therapeuten kunnen u professionele begeleiding geven bij:

  • Angst of onzekerheid

  • Stress of burn-out

  • Rouw of verlies

  • Somberheid of depressie

  • Relatie- of gezinsproblemen

  • Trauma

  • Lichamelijke klachten met een psychische component

  • Levens- en zingevingsvragen

  • Na het verlies van mijn ouders werd ik lusteloos en had ik geen energie meer voor mijn dagelijks leven. Hoe krijg ik mijn oude ik weer terug?

  • Druk op het werk, thuis altijd in de weer, geen tijd voor ontspanning. Ik ervaar zoveel stress dat ik het gevoel heb in een burn-out te belanden.
     Wie helpt mij?

  • De scheiding is mij erg zwaar gevallen. Veel negativiteit en gedoe om de kinderen zorgen voor slapeloze nachten en veel agressie.
     Kan iemand mij helpen om dit te verminderen?

  • Na de zoveelste sollicitatie en nog geen baan, voel ik me afgewezen, somber en nutteloos. Wie zit er nog op mij te wachten?
     Ben ik eigenlijk nog wel wat waard?

  • Mijn kind heeft haast geen vrienden, heeft faalangst en klaagt vaak over buikpijn. Soms wil ze zelfs helemaal niet naar school. 
     Wie kan mij helpen om er achter te komen wat er met haar aan de hand is?

  • Ik heb een ernstige ziekte en mijn toekomst is heel onzeker geworden. Alles wordt me uit handen geslagen! Waar vind ik nog houvast?

  Hebt u hiermee te maken? Neem dan contact op met een therapeut die is aangesloten bij het NVPA. Op de website www.nvpa.org vindt u een overzicht van onze therapeuten en specialisaties binnen uw regio. U kunt rechtstreeks terecht bij de therapeut zonder verwijzing van een arts of specialist.

Toelating tot het NVPA

 • Kunnen therapeuten die woonachtig zijn in het buitenland zich inschrijven bij het NVPA?

  Het NVPA:

  RBCZ:
  Therapeuten die verhuizen naar het buitenland kunnen als zij hun AGB-code behouden ingeschreven blijven. Uiteraard alleen voor behandelingen van in Nederland verzekerde cliënten. Behandeling kan via een Zoom-verbinding of telefonisch plaatsvinden.

  SCAG: 
  Therapeuten woonachtig in het buitenland kunnen zich bij ons laten registreren. Zij moeten er wel rekening mee houden dat alleen hun Nederlandse cliënten gebruik kunnen maken van het klachtrecht.