Cliënttevredenheidsonderzoek

16-06-2022

Dat kun je vinden in het hoofdmenu (bovenaan naast het NVPA-logo) onder menukeuze 'Voor cliënten'. Klik op het blauwe driehoekje en open het submenu. Vervolgens kun je in het submenu de keuze 'clientevredenheidsonderzoek' maken. 
Het is belangrijk om je cliënten steeds opnieuw te vragen hieraan deel te nemen.

De link die je kunt gebruiken voor je eigen website is: https://nvpa.org/clienttevredenheidsonderzoek

Meer nieuws
31 mei
De website is live!