NVPA vertrouwenspersoon bij klachten

NVPA vertrouwenspersoon bij klachten

Wanneer een cliënt een klacht heeft ingediend tegen een therapeut heeft dat zowel op de cliënt als op de therapeut een flinke impact. Conform de geldende regels worden de (WKKgz)procedures gevolgd. De cliënt staat hierin centraal. Naast deze procedurele kant is er regelmatig een behoefte gesignaleerd bij therapeuten om met een collega een gesprek te voeren over de ontstane situatie. Het NVPA heeft inmiddels een vertrouwenspersoon met wie de therapeut tegen een vergoeding een vertrouwelijk gesprek kan voeren als daar behoefte aan is.

Onze vertrouwenspersoon voor onze leden is lid van het NVPA. Je kunt haar per e-mail benaderen: vertrouwenspersoonnvpa@gmail.com
Zij zal je nader informeren over de werkwijze en het tarief.