Meer licht op wat je daadwerkelijk beweegt, narratief coachen

Psychologen | Scholingsinformatie

Thumbnail
Gepubliceerd door

Een dag vol inspiratie, toepasbare werkwijzen vanuit de narratieve psychologie. Een dag met aandacht voor je eigen verhaal en je persoonlijke ontwikkeling.

Onderwerpen:
- betekenisvol werken met metaforen 
- narratief luisteren, het verhaal onder het vertelde verhaal ontdekken en verdiepen
- “werken met gevoelens”, contact maken met de onbewuste motivatie die ons stuurt.
- korte kennismaking met de ZKM, de Zelf-Kennis-Methode of ZelfKonfrontatieMethode

In de narratieve psychologie werken hulpverlener en cliënt samen vanuit gelijkwaardigheid en zonder oordeel. Een nieuwsgierige ontdekkingstocht naar verlangens en remmingen. De ZKM maakt veel zelfinzicht mogelijk, door gevoelens als leidraad te nemen en het vermogen om vrij te associëren in te zetten. De motivatie om zelf in actie te komen, ontstaat vanzelf tijdens het proces van bewustwording.

lunch.jpg