Mvr. M. Bovee

Kinder- en jeugdtherapie

Profiel Foto

Contact gegevens

Praktijkgegevens

Specialisaties

Kinder- en jeugdtherapie
Pastorale therapie

Over mij

Mijn naam is Marijke, woonachtig in Wijchen. Als tiener ontdekte ik mijn passie voor de toekomst. Ouders begeleiden hoe zij hun kinderen kunnen liefhebben; Het beter begrijpen en het aanvoelen van het kind, hulp bieden bij het opgroeien, karaktervorming, talentontwikkeling, het geven van bemoedigingen en het versterken van een positief zelfbeeld van het kind. De reden van de start van Praktijk de Plataan ligt hier aan ten grondslag. Gespecialiseerd bezig willen zijn voor kind(eren) en ouder(s) in een veilige en geborgen omgeving. Een andere reden voor de start van Praktijk de Plataan is de toegenomen vraag naar christelijke hulpverlening. Daarbij nodigt Jezus zelf de gebrokenen van hart uit: “Komt allen tot Mij die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven”. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: Ik zal je een hoopvolle toekomst geven”.

“Geef nooit op!”

Werkwijze

In het werken met ouders & kinderen neem ik als uitgangspunt: Het werken aan een rechtvaardige relatie. God is een God van recht, is een rechtvaardig God en luistert met aandacht & liefde naar Zijn kinderen. Hij heeft als doel met het ouderschap dat het kind tot zijn recht komt, in zijn of haar eigen identiteit en persoonlijkheid. Hierin wil ik u en uw kind als pastoraal psychotherapeutisch werker ondersteunen. Vanuit de ouderrol krijgt een volwassene/ouder handvatten om op een geschikte manier met het kind te leren omgaan. In de speltherapie/creatieve therapie: Het centrale uitgangspunt van de therapie is ontwikkeling en versterken van: “Persoonlijkheid, identiteit, talenten en relaties”. (denk hierbij aan ouders, broers, zussen, leerkrachten, klasgenoten & vriendengroepen). Pastorale therapie: Ik werk vanuit een professionele integratie van Bijbelse counseling en wetenschappelijke psychotherapie.