Trainingen & Workshops

Datum Cursus Omschrijving PDF Deelnemers Deelnemen
24-09-2021 14:00 Haptonomie en Gestalt - VG Gestalttherapie - 24-9-2021 - max. 25 deelnemers De tweede vakgroepbijeenkomst van de Vakgroep Gestalttherapie. Thema 'Haptonomie en Gestalt'. Tons van der Velden begeleidt deze vakgroepactiviteit vanuit de visie dat contact even nodig is voor mensen als zuurstof en water. Deze visie past in de Gestalttherapie, die ook wel de psychotherapie van het contact wordt genoemd. Kernwoorden die hier bij passen zijn: verbinding, contact, passie, verantwoordelijkheid en respect. We hebben hem uitgenodigd om ons meer te vertellen over de relatie tussen Haptonomie en Gestalttherapie en het werken vanuit contact in Gestalttherapie. Het belooft een leerzame en praktische dag te worden rondom de thema’s verbinding, contact, passie, verantwoordelijkheid en respect. PDF Bekijken Deelnemen
08-10-2021 09:30 Dag voor nieuwe leden - Het NVPA - 8-10-2021 Hierbij willen we alle nieuwe leden uitnodigen om aanwezig te zijn op de Dag van de Nieuwe Leden. Deze dag heeft in 2020 niet kunnen plaatsvinden door alle corona-maatregelen. Deze uitnodiging is bedoeld voor alle leden die nog niet eerder hebben deelgenomen aan deze bijeenkomst. Dus niet alleen leden die in 2021 of 2020 lid zijn geworden, maar ook leden die in 2019 lid zijn geworden (of eventueel in 2018) zijn van harte uitgenodigd. De datum die we nu hebben vastgelegd is op vrijdag 8 oktober 2021. Binnenkort zullen jullie meer informatie ontvangen over de locatie, maar mocht je bij deze dag aanwezig willen zijn, dan kun je je opgeven via deze link: https://nvpa.org/trainingen/public Deelname aan deze dag is kosteloos en je ontvangt aan het einde van de dag een certificaat met 4 studie-uren. PDF Bekijken Deelnemen
08-10-2021 09:30 Somatische Klachten (chronische pijn) behandelen met EMDR - VG Integratieve Therapie - 8-10-2021 - max. 45 deelnemers Sandra Veenstra geeft op 08-10-2021 een presentatie over de behandeling van lichamelijke klachten en speciaal chronische pijn met o.a. EMDR, sensomotorische oefeningen en hersenoefeningen gebaseerd op recent wetenschappelijk onderzoek over het brein. In deze presentatie zal Sandra Veenstra haar praktijkervaringen in het werken met complexe somatische verschijnselen delen. Aantal deelnemers: 45 (met 1,5-meter richtlijn) Is deze richtlijn vervallen in oktober dan kunnen er 80 mensen deelnemen! PDF Bekijken Deelnemen
15-10-2021 13:30 Psychosynthese Café met Jan Boswijk - VG Psychosynthese - 15-10-2021 - max. 50 deelnemers “Wie ben ik?” is een vraag die door de eeuwen heen altijd weer gesteld is. Een meer praktische vraag is: ”Waar ben ik?” Van waaruit kijk ik, van waaruit neem ik waar? Vanuit stilte, vanuit m’n hart, vanuit emoties? En hoe ontstaat beweging tussen die gebieden? Deze middag verkennen we de ruimte van onze binnenwereld met behulp van geleide visualisaties, uitleg en uitwisseling o.l.v. Jan Boswijk. Een TomTom voor de binnenwereld van onszelf en onze cliënten. PDF Bekijken Deelnemen
28-01-2022 15:00 Intervisie met het instrument 'Scenisch Verstehen' - VG Haptotherapie & Lichaamsgerichte Therapie - opgeschoven Vakgroepactiviteit van de Vakgroep Haptotherapeuten en Lichaamsgerichte therapeuten Hierbij wordt o.a. het instrument 'Scenisch Verstehen' gebruikt als onderdeel van een reflectiemodel wat goed toepasbaar is binnen intervisie. Let op! De geplande datum van 28-01-2021 vervalt i.v.m. corona maatregelen. Een nieuwe datum wordt op een later moment gepland. PDF Bekijken Deelnemen