Trainingen & Workshops

Datum Cursus Omschrijving PDF Deelnemers Deelnemen
01-11-2017 15:00 Bijeenkomst Vakgroep Haptotherapie Onderwerp: Transactionele analyse i.c.m. Haptonomie o.l.v. Monique Duran. Haptonomie is het voertuig, waarop ik mij beweeg als mens en professional. Het voedt en ondersteunt mijn mens- en maatschappij visie dat ieder telt, er mag zijn en bevestiging verdient. In mijn persoonlijke ontwikkeling kwam ik in aanraking met TA. Daar vond ik een kader, waar ook mijn professionele haptonomische werk veel baat bij had. Er zijn veel raakvlakken tussen TA en haptonomie. Het is zeer de moeite waard om kennis te maken met TA. Ze zal ingaan op de overeenkomsten en verschillen tussen haptonomie en TA. In een ervaringsgerichte workshop neemt ze je mee in een aantal belangrijke concepten van de TA. Locatie: Synergos: Regentesselaan 21, 3818 HH Amersfoort Zie voor meer informatie de PDF. PDF Bekijken Deelnemen
18-11-2017 10:00 NVPA-studiedag 'Trauma en somatic experiencing' Als therapeut hebben we te maken met cliënten met traumatische ervaringen. We hebben als mens allemáal ervaring met trauma, in het groot en in het klein. Ervaringen die onze dagelijkse beleving beïnvloeden, beperkingen kunnen meebrengen en een bron van stress kunnen vormen. Dat uit zich ook fysiek. Deze studiedag gaat over trauma in de dagelijkse praktijk en het werken met het lijf als ‘archiefkast’ waarin ervaringen opgeslagen liggen. Dit aan de hand van de inzichten van dr. Peter Levine en de door hem ontwikkelde methode Somatic Experiencing®. De dag wordt verzorgd door drs. Rachporn Sankasaad Taal. Zij is een vrijgevestigde gz-psychologe, psychotherapeute en gespecialiseerd in traumatherapie, tevens opgeleid tot Somatic Experiencing® Practitioner. PDF Bekijken Vol
29-09-2017 16:30 ECP-Vakgroep oprichtingsbijeenkomst Oprichting ECP-vakgroep Na de opheffing van de NGVH hebben zich een flink aantal ECP-ers bij het NVPA aangesloten. Bij het zoeken naar een geschikte vakgroep ontbrak een ECP-vakgroep, en na overleg met het bestuur is besloten deze in het leven te roepen. De coördinatie wordt voorlopig waargenomen door Lucia Rademaker. De eerste actie is jullie uit te nodigen voor de eerste vakgroep ontmoeting. Het aardige hieraan is dat we niet alleen elkaar weer eens ontmoeten (sociaal èn inhoudelijk), maar ook dat we in het kader van de herregistratie 3 ‘studie-uren’ mogen tellen voor deelname aan deze vakgroepbijeenkomst. Via het secretariaat ontvang je na afloop een certificaat van deelname. Locatie: MFA / Delteykschool, De Curtis 7E, Werkhoven. PDF Bekijken Deelnemen
13-10-2017 14:00 Bijeenkomst Vakgroep Psychologen Vakgroepactiviteit met als thema: “Slaap” Slechte nachtrust is soms voor mensen moeilijk zelf op te lossen en kan zelfs een ernstig probleem vormen. Er zijn veel redenen om een evenwichtige nachtrust hoog in het vaandel te plaatsen. Langdurig slecht slapen verhoogt het risico op allerlei gezond-heidsklachten. Uit onderzoek van o.a. Harvard Medical School en de Universiteit Utrecht blijkt dat een juiste begeleiding bij slapeloosheid effectiever is dan medicatie. Wil je weten hoe deze begeleiding te bieden? Kom naar deze middag met professionals aan het woord, zelf oefenen en thuis met je cliënten aan de slag. 1 ste deel staat o.l.v. dr. Hans Hamburger 2de deel staat o.l.v. drs. Katerina Nikolakopoulou PDF Bekijken Deelnemen
29-09-2017 13:00 Transpersoonlijke Traumatherapie Met behulp van Transpersoonlijke traumatherapie kunnen bewuste en onbewuste emotionele trauma’s en verstoringen aan het licht worden gebracht en opgelost. Vanuit de evaluatie hebben verschillende leden van de vakgroep namen doorgegeven van mensen buiten het NVPA om een studiedag te geven over Transpersoonlijke traumatherapie. Deze namen nemen we serieus en zullen een volgende keer aan bod komen. Wij zijn ook van mening dat we gebruik moeten maken van de expertise vanuit onze eigen vakgroep. Spreker en psycholoog drs. Ing. Kees Aaldijk gaat voor ons een mooie en inspirerende dag verzorgen over dit thema op 29 september a.s. PDF Bekijken Deelnemen
06-10-2017 13:00 Psychosynthesecafé Vakgroep Psychosynthese Thema: ‘De kracht van Archetypen’. Archetypen zijn een deel van ons potentieel. Ze behoren tot het Zelf. Onze innerlijke wereld wordt voor een belangrijk deel gevormd door de archetypen die actief of slapend zijn in onze psyche. Werken met archetypen brengt ons in contact met bewuste en onbewuste innerlijke krachtbronnen. O.l.v. Edith Bakker PDF Bekijken Deelnemen
29-09-2017 16:30 Studiemiddag diverse vakgroepen Studiemiddag diverse NVPA vakgroepen: Filmvertoning CrazyWise Wijsheid of gekte? De traditionele wijsheid van inheemse culturen staat vaak in contrast met de hedendaagse Westerse kijk op geestelijke gezondheid. Is "gekte" een ziekte van het individu, een mogelijkheid tot groei en/of een symptoom van een gejaagde samenleving? Hoe gaan wij als maatschappij om met geestelijke kwetsbaarheid en wat kunnen we leren van mensen die hun eigen crisis getransformeerd hebben tot een positieve ervaring? Activiteit van de vakgroepen Spiritual Care, Systemisch Werk en Rouw & Trauma. PDF Bekijken Deelnemen