Trainingen & Workshops

Datum Cursus Omschrijving PDF Deelnemers Deelnemen
16-04-2021 10:00 Een inspirerende ochtend met: Mia Leijssen - VG Psychologen - 16-4-2021 Mia Leijssen heeft zich de persoonsgerichte benadering eigen gemaakt en is meer en meer overtuigd geraakt van de therapeutische kracht van de relatie en het belang van de persoon van de therapeut. Haar doctoraat ging over ‘Focussen’, een methode om de wijsheid van het lichaam te laten spreken. De experiëntiële werkwijze is het tweede fundament van haar benadering. Daarbij worden mensen geholpen om het spoor te vinden naar de eigen innerlijk gevoelde bron. Dit sluit perfect aan bij de positieve psychologie met aandacht voor krachtbronnen van mensen en persoonlijke talenten. Tegelijk is het een existentiële benadering die de beperkingen van het bestaan erkent en mensen leert hoe ze zich kunnen verhouden met lijden en andere belangrijke existentiële thema’s. Een digitale Zoommeeting. Telt voor 2 studie-uren of 2 PSBK-uren. PDF Bekijken Deelnemen
28-05-2021 14:30 Nieuwe Vakgroep Gestalt - 28-5-2021 Lid worden van de nieuwe Vakgroep Gestalt Met ingang van 2020 is een  coördinatie-kerngroep voor de vakgroep Gestalt binnen het NVPA. Drie leden hebben zich voor deze prachtige taak opgeworpen. Om een vakgroep te zijn heb je leden nodig! Hierbij de oproep aan jullie om lid te worden van deze nieuwe vakgroep. Op 28 mei 2021 zullen we een eerste activiteit vorm geven voor deze vakgroep. PDF Bekijken Deelnemen
28-05-2021 14:30 Eerste bijeenkomst VG gestalttherapie Kennismaken Contact maken is altijd de eerste stap in het werk van de Gestalttherapeut. In deze eerste bijeenkomst staat kennismaken met andere leden van de Vakgroep Gestalttherapie centraal. We zien een boeiende ontmoeting tegemoet. Everything is aware process In de film ‘Everything is Aware Process’ werkt Dr. Frederick Perls met een droom van een Gestalt-student. Perls begeleidt het proces en bespreekt de dimensies existentie, gewaarzijn en de noodzaak tot identificatie met wat we hier en nu ervaren. We gaan ter inspiratie samen met elkaar de film (25 min) bekijken en daarna is er ruimte voor een interactieve dialoog over hoe dit ‘droomwerk’ van Perls in ons werk als Gestalttherapeut wordt toegepast. PDF Bekijken Deelnemen
11-06-2021 13:00 Teken je gesprek VG Kinder- en Jeugdtherapie - 11-6-2021 - max. 22 deelnemers Teken je gesprek is een manier om je gesprek visueel te maken. Het kind vertelt over een gebeurtenis zoals bijvoorbeeld een ruzie en de begeleider schrijft, tekent het op een groot vel papier. Hij/zij maakt daarbij gebruik van vaste kleuren en een vaste manier van noteren. Hierdoor ontstaat een duidelijk overzicht en kan het kind letterlijk zien wat er gebeurt en van daaruit op zoek gaan naar passende oplossingen. Een workshop o.l.v. Annelies Bruins. PDF Bekijken Deelnemen
11-06-2021 14:00 De clown in therapie - VG Creatieve en Kunstzinnige Therapie - 11-6-2021 - max. 30 deelnemers De kracht en het geheim van ‘Spelen’ als een instrument leren opwaarderen en toe te komen aan de liefde voor het leven. De workshop is een interactie tussen een stemtherapeut en een clown. “De ont-moeting met een clown is een weldaad voor het gemoed” Er is ruimte voor maximaal 30 personen! PDF Bekijken Deelnemen
01-10-2021 09:30 Dag voor nieuwe leden - 1-10-2021 Voorlopige datum! Deze uitnodiging is bedoeld voor alle leden die nog niet eerder hebben deelgenomen aan deze bijeenkomst. Dus niet alleen leden die in 2020 lid zijn geworden, maar ook leden die in 2019 lid zijn geworden (of eventueel in 2018) zijn van harte uitgenodigd. Omdat de bijeenkomst op 5 februari a.s. niet door kan gaan door omstandigheden is een voorlopige datum gepland. Die voorlopige datum is 1-10-2021. Zodra deze bekend is wordt deze kenbaar gemaakt via de Nieuwsbrief. PDF Bekijken Deelnemen
08-10-2021 09:30 Somatische Klachten (chronische pijn) behandelen met EMDR - VG Integratieve Therapie - 8-10-2021 - max. 45 deelnemers Sandra Veenstra geeft op 08-10-2021 een presentatie over de behandeling van lichamelijke klachten en speciaal chronische pijn met o.a. EMDR, sensomotorische oefeningen en hersenoefeningen gebaseerd op recent wetenschappelijk onderzoek over het brein. In deze presentatie zal Sandra Veenstra haar praktijkervaringen in het werken met complexe somatische verschijnselen delen. Aantal deelnemers: 45 (met 1,5-meter richtlijn) Is deze richtlijn vervallen in oktober dan kunnen er 80 mensen deelnemen! PDF Bekijken Deelnemen
28-01-2022 15:00 Intervisie met het instrument 'Scenisch Verstehen' - VG Haptotherapie & Lichaamsgerichte Therapie - opgeschoven Vakgroepactiviteit van de Vakgroep Haptotherapeuten en Lichaamsgerichte therapeuten Hierbij wordt o.a. het instrument 'Scenisch Verstehen' gebruikt als onderdeel van een reflectiemodel wat goed toepasbaar is binnen intervisie. Let op! De geplande datum van 28-01-2021 vervalt i.v.m. corona maatregelen. Een nieuwe datum wordt op een later moment gepland. PDF Bekijken Deelnemen