Trainingen & Workshops

Datum Cursus Omschrijving PDF Deelnemers Deelnemen
24-09-2021 14:00 Haptonomie en Gestalt - VG Gestalttherapie - 24-9-2021 - max. 25 deelnemers De tweede vakgroepbijeenkomst van de Vakgroep Gestalttherapie. Thema 'Haptonomie en Gestalt'. Tons van der Velden begeleidt deze vakgroepactiviteit vanuit de visie dat contact even nodig is voor mensen als zuurstof en water. Deze visie past in de Gestalttherapie, die ook wel de psychotherapie van het contact wordt genoemd. Kernwoorden die hier bij passen zijn: verbinding, contact, passie, verantwoordelijkheid en respect. We hebben hem uitgenodigd om ons meer te vertellen over de relatie tussen Haptonomie en Gestalttherapie en het werken vanuit contact in Gestalttherapie. Het belooft een leerzame en praktische dag te worden rondom de thema’s verbinding, contact, passie, verantwoordelijkheid en respect. PDF Bekijken Deelnemen
08-10-2021 09:30 Dag voor nieuwe leden - Het NVPA - 8-10-2021 Hierbij willen we alle nieuwe leden uitnodigen om aanwezig te zijn op de Dag van de Nieuwe Leden. Deze dag heeft in 2020 niet kunnen plaatsvinden door alle corona-maatregelen. Deze uitnodiging is bedoeld voor alle leden die nog niet eerder hebben deelgenomen aan deze bijeenkomst. Dus niet alleen leden die in 2021 of 2020 lid zijn geworden, maar ook leden die in 2019 lid zijn geworden (of eventueel in 2018) zijn van harte uitgenodigd. De datum die we nu hebben vastgelegd is op vrijdag 8 oktober 2021. Binnenkort zullen jullie meer informatie ontvangen over de locatie, maar mocht je bij deze dag aanwezig willen zijn, dan kun je je opgeven via deze link: https://nvpa.org/trainingen/public Deelname aan deze dag is kosteloos en je ontvangt aan het einde van de dag een certificaat met 4 studie-uren. PDF Bekijken Deelnemen
08-10-2021 09:30 Somatische Klachten (chronische pijn) behandelen met EMDR - VG Integratieve Therapie - 8-10-2021 - max. 45 deelnemers Sandra Veenstra geeft op 08-10-2021 een presentatie over de behandeling van lichamelijke klachten en speciaal chronische pijn met o.a. EMDR, sensomotorische oefeningen en hersenoefeningen gebaseerd op recent wetenschappelijk onderzoek over het brein. In deze presentatie zal Sandra Veenstra haar praktijkervaringen in het werken met complexe somatische verschijnselen delen. Aantal deelnemers: 45 (met 1,5-meter richtlijn) Is deze richtlijn vervallen in oktober dan kunnen er 80 mensen deelnemen! PDF Bekijken Deelnemen
08-10-2021 12:30 Grenservaringen belicht - VG Spiritual Care - 8-10-2021 Thema: “Grenservaringen belicht” Vakgroep Spiritual Care Ervaringen van leven na de dood, religieuze en spirituele ervaringen; meer dan de helft van de Nederlandse bevolking geeft aan zoiets wel eens te hebben ervaren. Kennis over deze ervaringen, de betekenis die mensen eraan hechten of hoe dergelijke ervaringen helend of juist ontwrichtend werken, daar is binnen de geestelijke gezondheidszorg nog niet zoveel kennis over. Drie interactieve lezingen en workshops belichten deze thematiek. PDF Bekijken Deelnemen
15-10-2021 09:30 Scholingsdag Imago relatietherapie - VG Transpersoonlijke Therapie - 15-10-2021 - max. 30 deelnemers De vakgroep transpersoonlijke therapie organiseert een ééndaagse introductie van Imago Relatietherapie o.l.v. Barbara Cremers. Op deze workshop dag maak je kennis met de basistheorie en de rol van de Imago therapeut. Je gaat ervaren wat het voor de therapeut betekent om, in plaats van twee individuen, de relatie te begeleiden. Je leert hoe je een (echt)paar op een milde en duidelijke manier naar meer veiligheid en verbinding kunt begeleiden, ook door ze thuis de opgedane inzichten en gereedschappen in praktijk te laten brengen. Er wordt meer duidelijk gemaakt over dynamieken binnen relaties, bekeken vanuit hechtings- en ontwikkelingsperspectief. De kernvaardigheid van Imago is de Imago Dialoog. PDF Bekijken Deelnemen
15-10-2021 13:30 "Van Vrede naar emoties, en terug" - VG Psychosynthese - 15-10-2021 - max. 50 deelnemers "Van Vrede naar emoties, en terug" “Wie ben ik?” is een vraag die door de eeuwen heen altijd weer gesteld is. Een meer praktische vraag is: ”Waar ben ik?” Van waaruit kijk ik, van waaruit neem ik waar? Vanuit stilte, vanuit m’n hart, vanuit emoties? En hoe ontstaat beweging tussen die gebieden? Deze middag verkennen we de ruimte van onze binnenwereld met behulp van geleide visualisaties, uitleg en uitwisseling o.l.v. Jan Boswijk. Een TomTom voor de binnenwereld van onszelf en onze cliënten. PDF Bekijken Deelnemen
29-10-2021 10:00 Kennismaken met BEST therapie - VG Systeem en Systemisch Werken - 29-10-2021 - max. 30 deelnemers Kennismaken met BEST therapie. Een non-verbale interculturele projectietest. Terug van weggeweest ? De BEST is ontwikkeld door Dr Hallym Calehr, Psychiater en acupuncturist. In de jaren ’80 en ’90  zijn in Nederland ongeveer 400 therapeuten opgeleid met deze methode. Thans werken nog zo’n 20 therapeuten met deze methode. Terwijl deze methode juist uitermate geschikt is om mee te werken bij culturele verschillen, verbale beperkingen. Heel snel geeft het een inzicht en aansluiting bij de vraag van de cliënt. Het beloofd een boeiende bijeenkomst te worden. PDF Bekijken Deelnemen
05-11-2021 15:00 Intervisie met het instrument 'Scenisch Verstehen' - VG Haptotherapie & Lich. Therapie - 5-11-2021 Vakgroepactiviteit van de Vakgroep Haptotherapeuten en Lichaamsgerichte therapeuten Overwegingen ten aanzien van Szenisch Verstehen - Non-verbale momenten krijgen meer aandacht als bron van informatie - Door rustig en ontvankelijk te blijven krijgt de cliënt meer ruimte om zichzelf te presenteren en wordt de vertrouwensrelatie versterkt - Door het meerdere malen doorlopen van de reflectiestappen krijgt de therapeut steeds meer zicht op zijn eigen patronen - De therapeut kan cliënt uitnodigen om feedback onderzoek te doen in zijn eigen omgeving naar de scène - De therapeut kan veldonderzoek doen naar zijn eigen patronen (intervisie, supervisie) Bron: Tijdschrift voor Begeleidingskunde ( #2 2018) Wij willen heel graag met jullie werken met dit reflectiemodel als een intervisievorm, waarbij we de achtergrond van het model kort zullen schetsen. Ook zullen we aandacht besteden aan wat intervisie inhoudt. Probeer voor deze bijeenkomst als casusinbreng een korte, non-verbale situatie mee te nemen die je hebt meegemaakt met een cliënt. Een scène waarvan je merkte dat die betekenisvol was in het proces dat je aanging met jouw cliënt. PDF Bekijken Deelnemen
20-11-2021 09:30 NVPA-studiedag  “Empathie en Weerbaarheid” - 20-11-2021 - max. 100 deelnemers Empathie & weerbaarheid Joachim Duyndam zal met ons deze dag o.a. de betekenis van empathie voor de hulpverlening behandelen. Aan de hand van de vraag wat wij eigenlijk doen als wij ons in iemand inleven, hoe het werkt, en hoe het überhaupt mogelijk is dat wij dit kunnen, zal hij ons vanuit zijn onderzoek handvatten aanreiken die ons kunnen helpen om op een respectvolle en effectieve manier empathisch te zijn naar cliënten – én die ons kunnen behoeden voor uitglijers, als daar zijn: overmatige inleving, belevingen invullen voor de cliënt, en neerbuigend of vernederend medelijden. Als filosoof levert Duyndam theoretisch gefundeerde inzichten, die echter zeer toepasbaar zijn in praktijksituaties van de hulpverlening. PDF Bekijken Deelnemen