Traumasensitief werken, vanuit de visie en methode van Franz Ruppert

Gepubliceerd door
  • Erna Jans
Scholingsinformatie
Start datum

2023-02-17

Locatie

Enschede

Accreditatie

12 SBU óf 6 PSBK

Omvang

8 dagen (4x2)

Kosten

€ 1400,- incl Symbiose en Autonomie; auteur Franz ruppert

Omschrijving

Bij steeds meer psychische en lichamelijke problemen wordt een verband gelegd met (vroeg) kinderlijk trauma. Later ervaren trauma’s blijken vaak een herhaling van een eerder trauma te zijn. Trauma’s kunnen leiden tot een interne splitsing, tot afgesloten zijn van de eigen identiteit en geen connectie hebben met de eigen wil.
Bij trauma denken we vaak aan wat de persoon is aangedaan, welke schade is toegebracht. Steeds duidelijker is dat wat er gemist is (wat we niet kregen van onze ouders), minstens zo traumatisch is en van grote invloed.
Het is mogelijk om weer toegang te kunnen krijgen tot dergelijke vroege ervaringen en zo te helen.
Franz Ruppert heeft een methode ontwikkeld om te werken met het interne proces, waarbij het onbewuste zichtbaar en voelbaar gemaakt kan worden door middel van resonantie. Deze methode is ooit ontstaan uit familieopstellingen, maar heeft zich inmiddels ontwikkeld als een volledig opzichzelfstaande methode.
De termen ‘Interactieve ZelfResonantie’ (IZR), ‘Identiteitsgeoriënteerde Psychotrauma Therapie’ (IoPT), ‘opstellingen van het verlangen’, ‘zelfontmoetingen’ en ‘traumaopstellingen’ worden op dit moment alle gebruikt voor dezelfde methode.

In deze training staan integratie van theorie en praktijk in je huidige werk centraal. Uitwerken van persoonlijke thema’s in opstellingsvormen is onderdeel van de training.Traumasensitief werken kan pas als je kunt reflecteren op jezelf en je eigen thema’s/trauma’s herkent en erkent.

In deze training word je niet opgeleid om deze processen te begeleiden. Het is een basistraining om trauma en de consequenties te leren zien, aanvoelen en erkennen in het contact met de ander, waardoor mildheid een belangrijke kwaliteit wordt, die vorm krijgt in jouw manier van interveniëren.