Vergoeding beeldbellen 2021

Vergoedingen en werken op afstand:

Met zorgverlener wordt hier expliciet ook complementair therapeut bedoeld.
Vergoeding VGZ: zorgverlening op afstand

Van onze contractpartner VGZ ontvingen wij inzake het vergoeden van zorg op afstand (in aanvulling op hetgeen hierover door de Nederlandse Zorgautoriteit op 17 maart jl. gepubliceerd is) het volgende bericht:

Tijdens de periode dat de overheid maatregelen heeft getroffen om verspreiding van het Coronavirus te remmen, kunnen zorgverleners 'zorg op afstand' leveren onder de volgende voorwaarden:

  • De verzekerde dient akkoord te gaan om de ‘zorg op afstand’ te ontvangen.
  • De zorgverlener dient duidelijk (liefst per mail aan de verzekerde) aan te geven wanneer het consult plaats gaat vinden (conform een regulier consult)
  • De zorgverlener dient duidelijk aan te geven welke applicatie hij gebruikt en dient zich ervan te vergewissen dat dit een veilige AVG proof applicatie betreft en de verzekerde hierover (per mail) te informeren. (niet veilig zijn Skype, Whatsapp en Facetime).
  • De zorgverlener dient voorafgaand aan te geven welk tarief hij hiervoor in rekening brengt zodat de verzekerde kan afwegen of hij/zij wel of geen gebruik hiervan wil maken. 

Op de nota dient de zorgverlener onderstaande informatie extra op te nemen. Zonder deze informatie kunnen nota's afgewezen worden.

  • bij datum behandeling 'Zorg op afstand' consult vermelden
  • in geval van een beeld consult, de gebruikte applicatie vermelden

Vergoeding Menzis: Menzis heeft dezelfde regels als VGZ.

Vergoeding ONVZ: Zorgverlening op afstand. ONVZ sluit zich aan bij de richtlijnen van VGZ. Op basis van die richtlijnen vergoedt ONVZ digitale consulten

Vergoeding CZ: zorgverlening op afstand.
In onze verzekeringsvoorwaarden zijn onderstaande artikelen opgenomen met betrekking tot zorgverlening op afstand:

  • Er bestaat recht op vergoeding van fysiek of online contact met een of meer zorgverleners waarbij aan u zorg wordt verleend of u wordt geadviseerd. Onder behandeling verstaan wij geen cursussen en trainingen.
  • Er bestaat geen recht op vergoeding van (kosten van) behandelingen zodra een dergelijke niet-fysieke behandeling redelijkerwijs niet mogelijk is of naar verwachting niet tot de te verwachten resultaten leidt. Bijvoorbeeld: manuele therapie of het aanbrengen van een vulling bij mondzorg is telefonisch niet mogelijk, terwijl geestelijke gezondheidszorg (GGZ) digitaal (via internet) wel mogelijk is.

Het is dus akkoord om digitaal behandelingen uit te voeren rekeninghoudend met bovenstaande voorwaarden. Tevens blijven de overige voowaarden en eisen die we stellen om in aanmerking te komen voor vergoeding van alternatieve geneeswijze nog steeds van kracht. Zie voor meer informatie www.cz.nl/zorgaanbieder/zorgsoorten/alternatieve-zorg.

Vergoeding Zilveren Kruis: Ook Zilveren Kruis vergoeden behandelingen op afstand.  Zet op de nota de gebruikelijke behandel/prestatiecode met omschrijving, met de toevoeging ‘online of telefonische consult’:
Zie voor meer informatie:
https://www.zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/zorgsoorten/overige-zorg/declareren/overzicht

 

voor cliƫnten
voor zorgverleners