NIEUWSFLITS AANPASSING SCHOLINGSTOETSING 2021

Beste leden,

Zoals we eerder dit jaar aan jullie hebben laten weten, heeft het bestuur in verband met de effecten van de coronacrisis besloten om de verplichtingen voor de scholingstoetsing 2021 bij te stellen. Dit ie betreft de kalenderjaren 2019 en 2020.  

Voor het kalenderjaar 2020 wordt de scholingsverplichting aangepast naar 12 studiebelastingsuren (SBU).
Voor de jaren 2019 en 2020 samen moet je in totaal 20 + 12 = 32 SBU behalen in plaats van 40 SBU. Van de 12 SBU die je voor 2020 dient te behalen, moet 6 SBU aan intervisie besteed worden en 6 SBU aan PSBK-scholing.        

De afgelopen tijd krijgt het secretariaat veel vragen van leden die door het afzeggen van NVPA-activiteiten (vakgroep-bijeenkomsten en studiedagen), niet meer in staat zijn te voldoen aan de 6 SBU aan PSBK-scholing. Het bestuur heeft daarom besloten de regeling nogmaals te versoepelen gezien de bijzondere omstandigheden van deze tijd. Het nieuwe besluit is als volgt:

Voor de scholingstoetsing 2021 dienen leden in totaal 32 SBU te behalen. Hiervan moet in ieder geval 12 SBU aan intervisie worden besteed (6 SBU in 2019 en 6 SBU in 2020) en moet 6 SBU besteed zijn aan PSBK-scholing. Deze 6 SBU mag in het totale tijd van 2019 tot en met 2020 behaald zijn.

De 6 SBU aan PSBK-scholing is de minimale eis. Uiteraard mag je meer uren besteden aan PSBK-scholing. Mocht je niet hebben voldaan aan de minimale eis van 6 SBU, dan dien je het verschil in uren te voldoen in de scholingstoetsing 2023. 

Als je bijvoorbeeld in 2019 voor PSBK-scholing 3 SBU hebt behaald en in 2020 niets, dan is het verschil: 6 – 3 = 3 SBU. Deze 3 SBU neem je mee naar de scholingstoetsing van 2023. Dat betekent dat je over de jaren 2021 en 2022 in totaal 12 + 3 = 15 SBU dient te behalen voor PSBK-scholing.

Als je in 2019 en 2020 samen meer dan 6 SBU aan PSBK-scholing hebt behaald, mag je het overschot niet meenemen naar de scholingstoetsing van 2023. Over de jaren 2021 en 2022 dien je te voldoen aan de normale eis van 12 SBU aan PSBK-scholing.

Voor het behalen van SBU voor PSBK-scholing kun je de NVPA-scholingsactiviteiten volgen. Daarnaast zullen we jullie informeren over externe scholing waarvoor je ook PSBK-punten kunt krijgen. We houden jullie hiervan op de hoogte in de eerstvolgende nieuwsbrieven.

Hopende jullie hiermee enigszins een steun in de rug te zijn in deze bijzondere tijd, gaan we ervan uit dat het jullie lukt om te voldoen aan de eisen van de scholingstoetsing.

Volledigheidshalve willen we jullie erop wijzen dat als je nog niet hebt voldaan aan de 32 SBU die je moet behalen, je maximaal tot 1 april 2021 de tijd hebt om hieraan te voldoen. Ook digitale scholing (zoals webinars) komen in aanmerking voor de scholingstoetsing. Zolang ze voldoen aan de eisen zoals deze zijn gesteld in het scholingsreglement. Dit kun je vinden op het intranet in het documentenarchief (NVPA scholingsreglement 2021 en 2023, van 08-09-2020).

Het Bestuur

voor cliƫnten
voor zorgverleners