Ontwikkelingen voor onze branche 23-03-2020

Ontwikkelingen voor onze branche

De gevolgen van het Covid-19 (Corona) virus doen zich steeds meer voelen. Cliënten zeggen af, blijven thuis, worden ziek. Een aantal mensen wil best digitaal contact, maar niet alle hulpvragen en behandelingswijzen lenen zich hiervoor. De wereld blijkt minder maakbaar dan gedacht.

De plotselinge leegloop van de praktijken bij onze leden geeft veel zorg en onrust. We krijgen vragen binnen met betrekking tot de inkomenssteun die we kunnen verwachten en gelukkig staan hier regelmatig zaken over in de krant, en is er ook digitaal het een en ander te halen. Verder krijgen we vragen binnen over vergoeding van digitale consulten. We hebben een aantal belangrijke items voor jullie op een rij gezet.

1. Hoe ziet de inkomenssteun voor ZZP’ers eruit?

De belangrijkste maatregel is de aanvulling op de kosten voor het levensonderhoud. Dit wordt aangevuld tot het ‘sociaal minimum’. Voor een alleenstaande van 21 jaar of ouder is dit 1.219 euro per maand, voor een gehuwd stel 1.654 euro.

Het gaat om een aanvulling, niet om een vast bedrag. Wanneer je als alleengaande in de maand maart 500 euro omzet maakt, wordt dit aangevuld naar 1219, dus u ontvangt dan 719 euro. Bij geen inkomen ontvang je als alleengaande 1219 euro.

Ontvang je meer dan het minimum dan ontvang je niets. Ondertussen geldt wel een zgn. inspanningsverplichting; dus laat geen werk liggen. (We gaan er trouwens vanuit dat onze leden dat niet zullen doen.)

2. Voor wie geldt het?

De komende maanden geldt dit voor iedere ZZP’er, en hoef je dit bedrag niet terug te betalen.

Dat is normaal gezien anders, dan wordt deze regeling (gebaseerd op het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen, BBZ) voorafgegaan door een toetsing: op levensvatbaarheid van de onderneming, eigen vermogen en inkomen van een partner. Dat is nu allemaal niet aan de orde, waardoor de doorlooptijd van de procedure ook is versneld. Vanaf het moment dat je aanvraagt duurt het 4 weken voor je antwoord krijgt.

3. Waar moet ik zijn?

Je kunt terecht bij je gemeente. Misschien heb je het al gemerkt, de meeste gemeenten voeren een corona- beleid: zonder afspraak kom je niet binnen. Neem daarom telefonisch contact op en check de website van je gemeente. Als het water je heel hoog aan de lippen staat helpt het wellicht iets om te weten dat de maatregel, ook al zal hij niet direct in gaan, wel met terugwerkende kracht geldt.

 

4. Wat als je flexwerker bent, met een 0-uren contract?

Daar is op dit moment nog niets oor geregeld. Het kabinet is daar wel mee bezig. Mocht je 3 maanden regelmatig zijn opgeroepen dan kun je bij je werkgever aangeven dat je je gebruikelijke uren uitbetaald wilt krijgen.  Dit wordt vastgesteld door je gemiddelde aantal uren te berekenen over de tijd die je werkt bij deze organisatie. (Dit heet: een rechtsvermoeden van arbeidsomvang)

Bedrijven die meer dan 20 procent van hun omzet verliezen, kunnen bij het UWV maximaal 90 procent van hun loonkosten aanvragen.

5. Zijn we verzekerd voor de klanten die afzeggen?

Meestal is dat niet het geval helaas. Balens stuurt op dit moment ook een brief rond, waaruit blijkt dat dit soort situaties overmacht zijn, en we van de kant van de verzekeraar op dit vlak geen verwachtingen moeten hebben.

 

6. Vergoedingen en digitaal werken:

Daar kunnen we (nog) geen duidelijk antwoord op geven, omdat er nog geen uitspraken over zijn gedaan en de verzekeraars daar in principe allemaal hun eigen regels in kunnen stellen.

In de algemene voorwaarden van VGZ wordt alleen gesproken over het vergoeden van een ‘consult’. Er wordt niets gezegd over de vorm waarin het consult moet worden gegeven. Het volgende zou daarom voor dit moment als richtinggevend kunnen worden meegegeven:

Als het consult digitaal gegeven kan worden met dezelfde kwaliteit en hetzelfde effect als een face-to-face consult, kun je dit als een normaal consult op de nota vermelden. Als tot digitaal consult wordt besloten, raadpleeg dan wel de site van de Autoriteit Persoonsgegevens over dit onderwerp: zie de link hierboven.

Tenslotte: de vraag of geleverde zorg wordt vergoed, is uiteindelijk geen zaak van de therapeut, maar van cliënt en verzekeraar. Er is dus niets op tegen om de cliënt te adviseren daar zijn verzekeraar over te raadplegen.

 7. Brief aan het ministerie:

De besturen van KAB en RBCZ hebben de krachten gebundeld en stellen samen een brief op, die later vandaag aan het ministerie van VWS wordt verzonden. Onderwerpen zijn onder meer:

  • Communicatie met de complementaire sector vanuit en met de overheid
  • Verduidelijking richtlijnen voor onze sector
  • Opvang economische gevolgen voor therapeuten met praktijk aan huis, omdat zij bij sluiting niet in aanmerking komen voor het zogenoemde ‘Noodloket’.

8. Belangrijke links:

We hebben een aantal belangrijke links verzameld die voor therapeuten behulpzaam zijn:

  • Kijk op onderstaande link van de Rijksoverheid wat er al voor maatregelen zijn voor ondernemers, en nog veel meer:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Adviesteam KvK telefoon 0800-2117

  • Omtrent de bescherming persoonsgegevens (bij het geven van digitale consulten):

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/veilig-thuiswerken-tijdens-de-coronacrisis

  • En natuurlijk nog steeds het RIVM:

https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus

 

 

 

voor cliƫnten
voor zorgverleners