Voor zorgverleners

Onder dit hoofdtabblad kunt u meer informatie vinden over hoe u zich aan kunt melden als lid, welke bij- en nascholingsactiviteiten er door het NVPA aangeboden worden, informatie over vakgroepen, alsmede algemene informatie over het beroepsprofiel, de beroepcode en de kwaliteitsbewaking.

Let u er s.v.p. op dat bij het invullen van het digitale aanmeldingsformulier  alle velden (ook de specialisaties) ingevuld worden. U ontvangt dan een replymail met drie bijlagen die u nodig heeft bij uw verdere aanmelding als lid.

U kunt hier ook informatie vinden over vergoedende zorgverzekeraars. Wanneer u iets wilt weten over vergoedingen van zorgverzekeraars adviseren wij u het overzicht zorgvuldig te raadplegen. Cliënten kunnen  in hun eigen polisvoorwaarden en het bijbehorende vergoedingenoverzicht meer informatie vinden over de hoogte van de vergoeding.

 

NVPA vertrouwenspersoon bij klachten

Wanneer een cliënt een klacht heeft ingediend tegen een therapeut heeft dat zowel op de cliënt als op de therapeut een flinke impact. Conform de geldende regels worden de (WKKgz)procedures gevolgd. De cliënt staat hierin centraal. Naast deze procedurele kant is er regelmatig een behoefte gesignaleerd bij therapeuten om met een collega een gesprek te voeren over de ontstane situatie. Het NVPA heeft inmiddels een vertrouwenspersoon met wie de therapeut tegen een vergoeding een vertrouwelijk gesprek kan voeren als daar behoefte aan is.

Onze vertrouwenspersoon voor onze leden is lid van het NVPA. Je kunt haar per e-mail benaderen: vertrouwenspersoonnvpa@gmail.com
Zij zal je nader informeren over de werkwijze en het tarief.