Voor cliënten

Onder dit hoofdtabblad kunt u informatie vinden over zorgverzekeraars, over therapieën en specialisaties (c.q. disciplines) en een korte tekst over wat het NVPA verstaat onder kwaliteitsbewaking.

Wanneer u iets wilt weten over vergoedingen van zorgverzekeraars adviseren wij u het overzicht zorgvuldig te raadplegen. Staat uw zorgverzekeraar niet in het overzicht dan kunt u in uw eigen polisvoorwaarden en vergoedingenoverzicht meer informatie vinden over de hoogte van de vergoeding.

Werken aan kwaliteitsverbetering

De beroepsorganisatie NVPA werkt, samen met de aangesloten therapeuten, aan een voortdurende kwaliteitsverbetering. Van u als cliënt horen we graag of u hierover tevreden bent. Uw voorstellen voor eventuele verbetering nemen we op in de interne nieuwsbrief van het NVPA zodat alle aangesloten leden er hun voordeel mee kunnen doen.

Het NVPA zal uw persoonlijke gegevens altijd strikt vertrouwelijk behandelen en alleen voor intern overleg gebruiken. Wanneer u alleen uw mening kenbaar wilt maken hoeft u geen naam in te vullen. Laat het geen belemmering voor u zijn om ons uw mening of ervaringen te laten weten. We zien uw reactie graag tegemoet.
U kunt per e-mail uw op- en aanmerkingen kenbaar maken bij het secretariaat.

Een klacht indienen

Het NVPA maakt voor het inzetten van een klachtenfunctionaris, hetgeen verplicht is gesteld binnen de Wkkgz, gebruik van de poule van klachtenfunctionarissen. Deze poule is door een stuurgroep, samengesteld uit mensen van de RBCZ Sector Psychosociaal en de RBCZ Sector Medisch Sociaal vormgegeven.  De klachtenfunctionarissen van de poule zijn gekwalificeerd en voldoen aan het  beroepsprofiel dat de stuurgroep op basis van het VKIG profiel hiertoe heeft opgesteld.
Het NVPA heeft het klachtenreglement afgestemd op de Wkkgz en dit reglement is goedgekeurd door cliënt/patiënten belangenorganisaties.

De meeste cliënten zijn tevreden over hun therapeut, maar het kan voorkomen dat dat niet het geval is!
Als dat zo is dan kunt u het navolgende doen:
* Praat hierover met uw therapeut. Een cliënt of wettelijke vertegenwoordiger kan dit doen via e-mail en/of telefonisch.
De therapeut kan meer informatie geven en/of de behandeling nogmaals uitleggen. Ook voor de therapeut is het belangrijk te weten dat er vragen zijn over de behandeling of dat er iets niet goed gegaan is.
* Als u er samen niet uitkomt dan kunt u dat kenbaar maken aan de beroepsvereniging.
* De beroepsvereniging bespreekt met u de ontstane situatie door en geeft aan welke mogelijkheden er zijn. Dit gesprek is vertrouwelijk.
De medewerkers van het secretariaat zullen dus uw privacy respecteren. Alleen met uw toestemming wordt uw klacht doorgestuurd naar de coördinator van de poule van onafhankelijke klachtenfunctionarissen. Dat zijn allen professionals met wie u uw klacht kunt bespreken en van wie u een advies krijgt wat te doen met uw klacht.
Om de objectiviteit van uw klachtmelding zoveel mogelijk te waarborgen kunt u het onderstaande klachten-informatieformulier invullen en opsturen naar het secretariaat van het NVPA.

Wilt u meer weten over de klachtenprocedure dan kunt u dat via de onderstaande link een PDF van het [ Klachtrecht ] opvragen (klik op de link). De klachtenprocedure (conform de WKKgz) staat hierin uitvoerig beschreven.                                                                                    

U kunt hier het informatie-formulier [ Klachten-informatieformulier ] downloaden. Daarmee kunt u uw gegevens en de omschrijving van uw klacht kenbaar maken. Dit formulier is strikt vertrouwelijk en wordt alleen gebruikt om de klachtenfunctionaris en/of de geschillencommissie te informeren.

Nadat u het formulier op uw scherm (digitaal) ingevuld heeft kunt u het uitprinten en in een gesloten enveloppe opsturen aan het secretariaat van het NVPA, postbus 351, 5400 AJ Uden. 
N.b.: De datum van het formulier past zich automatisch aan als u het formulier uitprint!