Uitgangspunten

Het mensbeeld zoals dat door een NVPA therapeut gehanteerd wordt is een holistisch mensbeeld. Uitgangspunt is dat geest en lichaam een onlosmakelijke eenheid vormen. Hierbij hoort de overtuiging dat de mens ook niet los gezien kan worden van de mensen waarmee hij een gemeenschap vormt en de wereld waarin hij leeft.

Onze therapeuten werken vanuit de overtuiging, dat in elke cliënt een fundamentele eigen kracht aanwezig is. Daar vertrouwen zij op, daar zoeken zij naar en daar maken zij gebruik van in het therapeutisch proces
Kernpunten hierbij zijn dat:

  •    
  • de mens beschikt over een zelfhelend vermogen
  •    
  • zingeving een belangrijke drijfveer is in het leven
  •    
  • de cliënt leert zelf zijn eigen keuzes te maken