Scholingsverplichting

AVG-notitie:
Alle gegevens die wij opvragen, verzamelen, bewerken en bewaren in het kader van de scholingsverplichting worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Alleen de medewerkers van het secretariaat hebben toegang tot deze gegevens.
De gegevens blijven bewaard zolang u lid bent van onze beroepsverenigng.


Het NVPA kent een scholingsverplichting. De scholingsverplichting omvat op dit moment 12 effectieve studie-uren per jaar. Eénmaal in de twee jaar wordt de verplichting gecontroleerd middels een 'Scholingstoetsing'. Vanaf 01-01-2018 geldt een normering van 20 scholings-uren per jaar. Dit is een besluit van de ALV van 8 april 2017.
Via de Algemene ledenvergadering kan de normering van het aantal scholings-uren desgewenst elk jaar aanpassen.
De toetsing vindt plaats middels opgave van de gevolgde scholingen via een speciale digitale scholingsmodule in het alleen voor leden toegankelijke deel van de NVPA-website.
De thans lopende toetsing is die van de toetsing 2017 (betreffende de jaren 2015 en 2016) en loopt tot 31-12-2017. Door een softwarestoring in de scholingsmodule is er helaas vertraging opgetreden in de verwerking van de scholingsopgaven. We hopen dat het probleem snel opgelost wordt. De uiterste inzenddatum is vastgesteld op 1-11-2018.

De eerstvolgende nieuwe toetsing (betreffende de jaren 2017 en 2018) start begin januari 2019.
Leden ontvangen daarvoor een oproep per e-mail.

Het scholingsreglement 2018 (klik op de link) is een handig hulpmiddel om te zien wat er wel en wat er niet meetelt binnen de scholingsverplichting.

Aanbod van scholingen

Het NVPA verzorgt zelf slechts incidenteel toerustings-activiteiten voor de leden. Gewoonlijk is dat in de vorm van studiedagen.
Wel worden in de 'NVPA-scholingseditie' scholingsactiviteiten opgenomen die door derden georganiseerd worden en geaccrediteerd zijn door een door het NVPA goedgekeurd scholingsinstituut of accreditatie-instelling. Deze 'Scholingseditie' wordt volgens een vast verschijningsschema (klik op de link) gepubliceerd.
De aanbieding van scholingsactiviteiten moet tijdig aangeleverd worden middels een format scholingseditie (klik op de link)

Welke zijn goedgekeurd?

Dat zijn relevante beroepsscholingen (vallend binnen het vakgebied van de psychosociale therapie) van o.a. het RINO, het NIP, het CPION, de SKB, ECP-opleidingen, NVAO, de SNRO, de FGZP, etc. In het NVPA-scholingsreglment staan alle criteria beschreven. In de FAQ staat een up-to-date lijst van goedgekeurde scholingsaanbieders en accreidtatie-organisaties.

Uiteraard tellen regulieren scholingen en de NVPA-toerustings-activiteiten (studiedagen) mee in het kader van de scholingsverplichting.
De lijst (klik op de link): Lijst goedgekeurde specialisatie opleidingen.