Organisatie van het NVPA

Beroepsvereniging het Nederlands Verbond voor Psychologen, psychosociaal therapeuten en Agogen

Het NVPA is een veelzijdige, dynamische en professionele beroepsvereniging voor therapeuten die werken binnen de geestelijke gezondheidszorg. Zij richt zich vooral tot de goed opgeleide therapeuten die, hoe verschillend ze ook werken, samen willen blijven zoeken naar wat hen verbindt, en naar waar het in hun leven en werken met mensen echt om gaat. Professionele deskundigheid, kennis van de menselijke levensloop als zinvol gebeuren en ervaringsdeskundigheid, zijn nog steeds belangrijke uitgangspunten binnen het NVPA.

Vanuit haar ideële doelstellingen zet het NVPA zich al meer dan 40 jaar in voor een pluriforme integrale gezondheidszorg en voor haar leden; professionele zorgverleners die zich in haar uitgangspunten herkennen.