KOSTEN 2018

Leden

1. Contributie Aspirant-lidmaatschap (A-lid): € 255,-

    inclusief registratie in het NVPA-register
    (Digitale) NVPA-nieuwsbrief / NVPA-scholingseditie


2. Contributie gewoon-lidmaatschap (B-lid) en ECP-leden: € 285,-

    inclusief registratie in het NVPA-register
    (Digitale) NVPA-nieuwsbrief / NVPA-scholingseditie
 

3.  Contributie C-lidmaatschap (C-lid): € 195,-

     inclusief registratie in het NVPA-register
     (Digitale) NVPA-nieuwsbrief / NVPA-scholingseditie


4. Eenmalige kosten bij toelating

    Toelatingstoetsing: € 100,-
    Inschrijvingskosten lidmaatschap: € 75,-
 

5. Kosten lidmaatschap RBCZ/TBCZ

    Aansluiting RBCZ en de TCZ: € 67,59 (excl. 21% BTW)
    (Bij aanmelding na 1 juli van het lopende jaar geldt: 60% van de jaarbijdrage + 21% BTW)

    Dit bedrag is exclusief de éénmalige inschrijfkosten.
    (ad. € 45 excl. 21% BTW ).


6. Seniorenregeling (Geldt alleen voor B-leden)

Vanaf 63 jaar kun je een aanvraag indienen voor deze kortingsregeling:
* Verwerking steeds per de 1ste van de maand volgend op de aanvraagdatum.
( b.v.: 15 januari aanvraag ingediend, invoering is dan per 1 februari etc.)

 Concrete onderdelen:

1.  Beperking eis cliëntgebonden contacturen tot 4 cliëntgebonden contacturen (per week)
2.  € 50,-- korting op de jaarlijkse contributie
      (berekening per maand. Bijv. aanvraag regeling per 1 juli van het lopende jaar, dan ontvangt u 50% van dit bedrag)


Aanvragen van de regeling: Schriftelijk, per post of per e-mail