KOEPELORGANISATIE RBCZ

Het NVPA is lid van de koepelorganisatie stichting RBCZ. (Stichting Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg.)

De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die therapeuten op HBO-niveau certificeert en registreert. Zij mogen de beschermde titel voeren Registertherapeut BCZ®. Deze titel is vastgelegd bij het Benelux Merkenbureau.

Meer informatie over de RBCZ: RBCZ website

Laatste nieuwsbrief RBCZ: Nieuwsbrief


  Tuchtrecht

Naast registratie en certificatie biedt RBCZ een onafhankelijk tuchtrecht, dit is ondergebracht in de Stichting TCZ (Tuchtrecht voor de Complementaire Gezondheidszorg).

Meer informatie over de TCZ: TCZ Tuchtrecht