Video Interactie Begeleiding volgens Basic Trust Methode

Video Interactie Begeleiding volgens Basic Trust Methode 1. Plaatsbepaling binnen het vakgebied van de psychologie. Integratief vanuit verschillende vakgebieden: psychoanalyse, cognitieve gedragstherapie, humanistische psychologie, communicatie en systeemtherapie. 2. Oriëntatie van de therapievorm. Video-opnamen van het hele gezin met daarin spel, conversatie en lichaamsoefeningen in combinatie met gesprekstherapie. 3. Wat is Video Interactie Begeleiding volgens de Basic Trust Methode? De Video Interactie Begeleiding voor hechtingsproblemen, inmiddels de Basic Trust Methode genoemd, werd in 1988 beschreven door Nelleke Polderman. Zij onderstreept de belangrijke rol van de opvoeders. De begeleiding vanuit Basic Trust is er op gericht de ouders te ondersteunen hun kind te helpen tijdens de dagelijkse opvoeding een inhaalslag te maken. ‘Gewone’ sensitiviteit, ‘gewone’ responsiviteit en de ‘gewone’ ouderlijke vaardigheden zijn onvoldoende bij hechtingsproblematiek waar bijvoorbeeld gezinnen met adoptiekinderen mee te maken krijgen. Er is een specifieke, versterkte vorm van sensitiviteit nodig.

Terug naar overzicht