Agogische therapie

1. Plaatsbepaling binnen het vakgebied van de psychologie. Psychoanalyse (meer specifiek: Jungiaanse psychologie) en humanistische psychologie. 2. Oriëntatie van de therapievorm. Gesprekstherapie in combinatie met creatieve expressie en ondersteunt door lichaamsoefeningen. 3. Wat is andragogiek? Agogè is Grieks voor leiding. Agogie is een verzamelbegrip voor beïnvloeding via opvoeding, vorming en hulpverlening, zowel aan kinderen (pedagogie) als volwassenen (andragogie). Binnen de andragogiek gaat het om empowerment, emancipatie van de mens en verbeteren van het (sociaal) handelen. In Nederland heeft vooral prof. ten Have veel invloed gehad op de ontwikkeling van het vak. Inmiddels bestaat de studie andragogiek niet meer en is de faculteit omgedoopt tot Gedrags en Maatschappij wetenschappen (universiteit Groningen). Binnen deze faculteit bestaat de mogelijkheid pedagogiek te studeren met invloeden vanuit de andragogiek, met name de ideeën van Freire, Senge, Flood en Jackson, Donkers.

Terug naar overzicht