Opvoedingsondersteuning/pedagogisch adviseren.

Opvoedingsondersteuning/pedagogisch adviseren Het werken met ouders 1. Plaatsbepaling binnen het vakgebied van de psychologie. Humanistische psychologie en cognitieve gedragstherapie. 2. Oriëntatie van de therapievorm. Vraaggerichte adviesgesprekken. 3. Wat is opvoedingsondersteuning/pedagogisch adviseren? Opvoedingsondersteuning omvat alle activiteiten gericht op ouders en andere (beroeps)opvoeders om het pedagogisch handelen te verbeteren. Kort gezegd: opvoeders helpen opvoeden. Het speelt in op de behoefte van ouders aan steun bij de zorg voor een optimale ontwikkeling van kinderen. Pedagogisch adviseren is een methode binnen het werkveld van opvoedingsondersteuning. Het neemt een plek in tussen het reguliere aanbod van eerstelijns – en basisvoorzieningen en de meer gespecialiseerde vormen van hulp bij opvoedingsproblemen vanuit de jeugdhulpverlening en geestelijke gezondheidszorg. De grondlegger van pedagogisch adviseren is Geraldien Blokland (1996, Nederlands instituut voor Zorg en Welzijn).

Terug naar overzicht