Supervisie

Supervisie Supervisie een krachtig instrument om kwaliteiten te verbeteren. Het is gericht op het bewust leren hanteren van de beroepsmethodiek en helpt de professionaliteit uit te bouwen en actueel te houden. Het zelflerend vermogen van de supervisant ontwikkelt door te reflecteren op situaties waar hij of zij in het hulpverlenend werk tegenaan loopt. Niet het probleem staat centraal, maar de manier hoe je er mee omgaat. Uitgangspunt is de persoon van de supervisant met zijn eigen kwaliteiten, mogelijkheden en beperkingen in zijn werken met mensen. Door de hulpverlenende relatie te onderzoeken qua denken, voelen, doen en willen ontstaat inzicht in het eigen handelen en in het contact met anderen. De supervisant formuleert zijn eigen leerdoelen. Tijdens supervisie kan op basis van nieuwe inzichten geëxperimenteerd worden met ander gedrag. Zo worden grenzen van de persoon en de cliënt onderzocht.

Terug naar overzicht