Rationeel Emotieve Therapie (RET)

Rationeel Emotieve Therapie (RET) 1. Plaatsbepaling binnen het vakgebied van de psychologie. Cognitieve gedragstherapie. 2. Oriëntatie van de therapievorm Gesprekstherapie. 3. Wat is Rationeel Emotieve therapie? Rationeel Emotieve therapie (RET) is ontwikkeld door dr. Albert Ellis, geboren in1913 in de Verenigde Staten. Albert Ellis, van oorsprong psychoanalyticus, ontdekte dat de manier waarop iemand denkt onmiddellijk gevolgen heeft voor hoe hij zich op dat moment voelt en gedraagt. In RET wordt onderscheid gemaakt in twee typen gedachten. Irrationele gedachten zijn gedachten die belemmerend werken in het dagelijks functioneren. Rationele gedachten zijn gedachten die functioneel zijn. Ze helpen om optimaal te kunnen functioneren. De cliënt leert, in situaties die hij moeilijk vindt zijn manier van denken te veranderen. Door anders te denken kan de cliënt leren zich in dezelfde situatie anders te voelen en zich anders te gedragen. Hij krijgt daarmee meer grip op zijn gedrag en zijn gemoedstoestand.

Terug naar overzicht