Seksuoloog (NVVS)

Seksuoloog (NVVS) Seksuologie is de wetenschap van seksualiteit, deze wetenschap haalt zijn kennis uit verschillende disciplines. Seksuologie behandelt zowel de normale als de abnormale seksualiteit. Rond 1900 begon de opmars van de seksuologie. 1906 wordt gezien als het geboortejaar van de seksuologie; vanaf dat jaar is de ontwikkeling van de seksuologie als wetenschap zeer snel gegaan. Er verschenen seksuologische tijdschriften en er werden seksuologische verenigingen opgericht. In de jaren '60 en '70 voltrok zich de seksuele revolutie die zorgde voor grote veranderingen op het gebied van de beleving, praktisering en morele beoordeling van seksualiteit. In het onderwijs werd seksuologie langzaam ingevoerd. Eind jaren '80 verscheen het eerste leerboek over seksuologie voor artsen in opleiding, een decennium later ook voor een breder publiek. Door de jaren heen hebben er verschuivingen plaatsgevonden in de behandelaars: eerst was met name de psychoanalytisch georiënteerde psychiater in beeld, later verschoof het zwaartepunt naar de klinisch psycholoog en vooral als deze gericht is op gedragstherapie. Bron: Wikipedia

Terug naar overzicht