Creatieve therapie (div. werkvormen)

Creatieve therapie (div. werkvormen) 1. Plaatsbepaling binnen het vakgebied van de psychologie. Humanistische psychologie, Psychoanalyse (Jung). 2. Oriëntatie van de therapievorm. Non-verbaal (drama, beeldend vormen, muziek), via het lichaam in combinatie met spel en gesprekken. 3. Wat is creatieve therapie? Mensen leven niet alleen. Een mens wordt pas zichzelf in contact met de ander. Leven is samen, dus wederkerigheid. Ik druk me uit naar de ander, laat zien wie ik ben, probeer duidelijk te maken wat er in me leeft én ik sta de ander toe een indruk op mij te maken, laat me (aan)raken, laat de ander toe, binnenkomen. Communicatie is een levensprincipe en taal is een belangrijk communicatiemiddel. Maar daar waar woorden niet toereikend zijn om iets wezenlijks uit te drukken kan de diepere werkelijkheid getoond en gecommuniceerd worden door middel van tekeningen en schilderijen, in allerlei vormen van spel (naspelen, rollenspel, uitbeelden, verbeelden) en met de hulp van muziek en klank. Creatieve therapie wordt al sinds de jaren twintig van de vorige eeuw ingezet binnen de psychiatrie, de gehandicaptenzorg en het speciaal onderwijs en steeds meer in de eigen beroepspraktijk. Kliphuis, Wils e.a. ontwikkelen in1973 de Creatieve Procestheorie en geven daarmee een impuls aan verdere groei en ontwikkeling van de creatieve therapie in Nederland.

Terug naar overzicht