Counselling (Persoonsgerichte)

Counselling (Persoonsgerichte) 1. Plaatsbepaling binnen het vakgebied van de psychologie. Humanistische psychologie 2. Oriëntatie van de therapievorm. Gesprekstherapie. 3. Wat is persoonsgerichte Counselling ( UK ) / Counseling ( USA )? Dit is een procesbenadering, voortgekomen uit het werk van Carl Rogers en vele anderen na hem, die ingezet kan worden bij alle in het dagelijks leven voorkomende storende moeilijkheden, onzekerheden en onvrede. Kortom alle dilemma’s, die teveel hinder of pijn geven voor het individu en zijn sociale omgeving. Counselling onderscheidt zich van psychologie of psychotherapie enerzijds in het aanbieden van een ruimer veld ter exploratie dan het werkveld binnen de DSM-lV condities en anderzijds door het laagdrempelige karakter, waardoor problemen sneller aangepakt en verlicht of verholpen kunnen worden.

Terug naar overzicht