Haptotherapie

Haptotherapie 1. Plaatsbepaling binnen het vakgebied van de psychologie. Humanistische psychologie (waarbij aangetekend dat Frans Veldman nadrukkelijk stelt dat haptonomie op geheel eigen wijze de menselijke ontmoeting in kaart brengt, anders dan Rogers of Terruwe). 2. Oriëntatie van de therapievorm. Lichaamsgerichte therapie in combinatie met gesprekstherapie. 3. Wat is haptotherapie? De haptotherapie is een begeleidingsvorm gebaseerd op de beginselen van de haptonomie. Haptonomie is een samenvoeging van de woorden hapsis dat tast, gevoel, gevoelsbeleving of tact betekent en nomos dat staat voor wet, regel of norm. De grondlegger, Frans Veldman, begint met zijn levenswerk halverwege de tweede wereldoorlog (1942). Hij definieert de haptonomie als volgt: “De wetenschap van het gevoel en het gevoelsleven, die inzicht verleent in de affectieve hoedanigheid van intermenselijke relaties en ontmoetingen”. Haptonomie omvat enerzijds de gevoelsbeleving als een innerlijk ervaren en anderzijds de manier waarop zich dat openbaart naar buiten toe in de vorm van beweging, zelfexpressie, gedrag en handelswijzen. Alles wat de mens beweegt en bezield wordt verkend. Als medisch-psychologische fenomenologische wetenschap steunt de haptonomie op fenomenen van de menselijke ontmoeting die op empirische wijze waargenomen, onderzocht en beschreven zijn.

Terug naar overzicht