Psychosociale therapie

Psychosociale therapie 1. Plaatsbepaling binnen het vakgebied van de psychologie. Eclecticisme, toepassing vanuit de verschillende vakgebieden binnen de psychologie: cognitieve gedragstherapie, humanistische psychologie, psychoanalyse, systeembenadering. 2. Oriëntatie van de therapievorm. Gesprekstherapie, soms ondersteund door lichaamsgerichte therapie. 3. Wat is psychosociale therapie? Behalve raakvlakken met de bovengenoemde vakgebieden in de psychologie heeft de psychosociale benadering affiniteit met het maatschappelijk werk. De psychosociale therapie wordt bekend door het werk van Florence Hollis ongeveer halverwege de 20e eeuw. Zij ontwikkelt de ‘psychosocial casework’ methode, een cognitieve benadering gericht op inzicht. Van belang in de psychosociale begeleiding is de afstemming op de hulpvraag en de behoeften van de cliënt, met de nadruk op de positieve mogelijkheden die deze mens in zich heeft. Het creëren en onderhouden van de werkrelatie tussen therapeut en cliënt neemt een centrale plaats in.

Terug naar overzicht