Psycholoog

Psycholoog Betreft de groep universitair opgeleide psychologen. Een psycholoog is een expert in de psychologie. Een psycholoog is geen arts en niet bevoegd om medicijnen voor te schrijven. Iemand met een artsenopleiding die zich met geestesziekten wil bezighouden, kiest voor een specialisatie psychiatrie en kan dan als psychiater geestesziekten waar nodig behandelen met behulp van medicatie. Een psycholoog is geïnteresseerd in de achterliggende denk/voel/beleef/hersenprocessen. Een belangrijk verschil tussen een psychiater en een psycholoog is dat een psychiater geneeskunde heeft gestudeerd en vooral is gespecialiseerd in mentale stoornissen en het gedrag wat daaruit voort vloeit; hij zal problemen meer vanuit een medische hoek benaderen. Een psycholoog heeft de bevoegdheid om het gedrag van de mens te analyseren, en dit op verschillende niveaus (cognitieve processen, neurologische processen), op verschillende domeinen (sociale psychologie, differentiële psychologie), en via verschillende invalshoeken (ontwikkelingspsychologie, gedragsgenetica, gedragsanalyse). (Bron Wikipedia)

Terug naar overzicht