Wie we zijn

Sinds 1975 verbindt en vertegenwoordigt het NVPA  een grote groep professionele zorgverleners in de geestelijke gezondheidszorg in Nederland. Begin 2017 waren er bijna1000 leden aangesloten.

Het NVPA waarborgt de deskundigheid van haar leden, door vastgestelde criteria op het gebied van een basisopleiding op tenminste HBO-niveau, aangevuld met een of meerdere therapeutische specialisaties en ervaring. Het NVPA bevordert de kwaliteit van de behandeling door middel van een gedegen kwaliteitsbeleid.

We doen dat d.m.v .:

  • Psychosociale therapie in Nederland bekendheid te geven, op professionele wijze te bevorderen en te ontwikkelen.
  • Psychosociale therapie voor iedereen toegankelijk te maken d.m.v. gekwalificeerde therapeuten.
  • De kwaliteit van psychosociale therapie in de praktijk te bewaken, te handhaven en te verbeteren.
  • Criteria en procedures te ontwikkelen en te handhaven ten behoeve van kwaliteitsbewaking.
  • Ondersteuning te verlenen aan psychosociaal therapeuten ten behoeve van hun professionele ontwikkeling.
  • Psychosociale therapie op landelijk niveau te vertegenwoordigen.
  • Psychosociale therapie op internationaal niveau te vertegenwoordigen.
  • Voor zover mogelijk en nodig, samenwerking tot stand te brengen tussen de vereniging en andere instanties met gelijke en soortgelijke doelstellingen.