Waarom wordt u lid van het NVPA?

 • Kwaliteit: laat zien dat u staat voor kwaliteit en dat cliënten dat van u mogen verwachten
   
 • Ondersteuning bij praktijkvoering
   
 • Lidmaatschap geeft bij veel verzekeraars recht op vergoeding van de behandeling voor de cliënt
   
 • Collectieve aansluiting bij geschillencommissie SCAG; regeling tuchtrecht via RBCZ/TCZ
   
 • Abonnement op Psychosociaal Digitaal, een uitwisselingsplatform voor psychosociaal therapeuten (2 uitgaven per jaar)
   
 • Vakgroepen: U kunt u aansluiten bij een vakgroep naar keuze. Daarnaast kunt u activiteiten van alle vakgroepen bijwonen
   
 • Studiedagen met workshops en lezingen
   
 • Uitwisseling met collega-therapeuten: netwerken en kennis delen
   
 • Informatie vanuit RBCZ en NVPA over actuele ontwikkelingen, wettelijke verplichtingen en zorgverzekeraars