Voor cliënten

Onder dit hoofdtabblad kunt u informatie vinden over zorgverzekeraars, over therapieën en specialisaties (c.q. disciplines) en een korte tekst over wat het NVPA verstaat onder kwaliteitsbewaking.

Wanneer u iets wilt weten over vergoedingen van zorgverzekeraars adviseren wij u het overzicht zorgvuldig te raadplegen. Staat uw zorgverzekeraar niet in het overzicht dan kunt u in uw eigen polisvoorwaarden en vergoedingenoverzicht meer informatie vinden over de hoogte van de vergoeding.

Werken aan kwaliteitsverbetering

De beroepsorganisatie NVPA werkt, samen met de aangesloten therapeuten, aan een voortdurende kwaliteitsverbetering. Van u als cliënt horen we graag of u hierover tevreden bent. Uw voorstellen voor eventuele verbetering nemen we op in de interne nieuwsbrief van het NVPA zodat alle aangesloten leden er hun voordeel mee kunnen doen.

Het NVPA zal uw persoonlijke gegevens altijd strikt vertrouwelijk behandelen en alleen voor intern overleg gebruiken. Wanneer u alleen uw mening kenbaar wilt maken hoeft u geen naam in te vullen. Laat het geen belemmering voor u zijn om ons uw mening of ervaringen te laten weten. We zien uw reactie graag tegemoet.
U kunt per e-mail uw op- en aanmerkingen kenbaar maken bij het secretariaat.

Een klacht indienen

De meeste cliënten zijn tevreden over hun therapeut, maar het kan voorkomen dat dat niet het geval is!
Mogelijk bent u van mening dat hij/zij u verkeerd of onzorgvuldig geïnformeerd of behandeld heeft. Als dat het geval is dan kunt u het navolgende doen:
* Praat hierover met uw therapeut. Deze kan u meer informatie geven of de behandeling nogmaals aan u uitleggen. Ook voor de therapeut is het belangrijk te weten dat u vragen heeft over de behandeling of dat er iets niet goed gegaan is.
* Als u er samen niet uitkomt dan kunt u via het klachtenformulier kenbaar maken dat u niet tevreden bent en ook aangeven dat uw klacht via de klachtenprocedure moet gaan verlopen.
* De eerste fase is een verplicht gesprek met een persoon uit de vertrouwenspoule.
* De vertrouwenspersoon stelt de therapeut ook op de hoogte van de ontvangen klacht. Deze ontvangt een exemplaar van het door u ingestuurde klachtenformulier.
* De vertrouwenspersoon zal met uw beiden contact opnemen en aangeven dat een bemiddelingsgesprek tot de mogelijkheden behoort.
* U heeft de mogelijkheid om uw klacht voor te leggen aan de onafhankelijke klachtencommissie als het gesprek met de vertrouwenspersoon  geen oplossing heeft gebracht.

Wilt u onverhoopt een klacht indienen dan kunt u dat via het onderstaande formulier doen. Via de link kunt u een PDF van
het [ Klachtrecht ] opvragen (klik op de link). De gehele NVPA-klachtenprocedure staat hierin uitvoerig beschreven.                                                                                    

U kunt hier het formulier [ Klachtenformulier ] downloaden.
Nadat u het formulier op uw scherm (digitaal) ingevuld heeft kunt u het uitprinten en in een gesloten enveloppe opsturen aan het secretariaat van de NVPA Klachtencommissie in Enschede. Het adres staat op het formulier. De datum van het formulier past zich automatisch aan als u het formulier uitprint!