Richtlijnen voor NVPA-Vakgroepen

Wat is een NVPA-vakgroep?
Een vakgroep is een ledenplatform met een bepaald beroepsprofiel binnen de psychosociale gezondheidszorg.
Ieder (aspirant) NVPA-lid is lid van één vakgroep en kan deelnemen aan meerdere vakgroepen.

Doel van de vakgroep

 1. Een vakgroep dient ervoor om het eigen beroepsprofiel/vakgebied te verankeren.
 2. Een vakgroep wordt geacht inhoudelijke verantwoordelijkheid te dragen voor het vakgebied.
 3. Een vakgroep leidt tot het verdiepen van de kwaliteit van therapeuten, door gebruik te maken
  van werkervaring en (gedeelde) vakkennis.

De vakgroep bepaalt waar ze de focus legt.

Taak van de vakgroep

 1. Het bepalen van de focus op verankering en/of verdieping (regelmatig te evalueren).
 2. Het beschrijven en actualiseren van de beroepsspecialisatie voor o.a. het profielenboek.
 3. Het organiseren van bijeenkomsten gerelateerd aan thema’s en vraagstukken van de beroepsspecialisatie.
 4. Het stimuleren van publicaties op het gebied van de betreffende beroepsspecialisatie.
 5. Het ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal en informatiebrochures over de betreffende vakgroep.
 6. Iedere vakgroep stelt twee leden beschikbaar voor de bezwarencommissie en klachtencommissie van het NVPA (incidenteel).
 7. Indien wenselijk, kan de vakgroep er voor kiezen om de beroepsspecialisatie extern te profileren.

Beroepsspecialisatie
Voor bestaande beroepsspecialisaties bestaan er reeds beschrijvingen in het profielenboek. Voor nieuw te ontwikkelen beroepsspecialisaties bestaat er een format om deze te beschrijven.

Coördinator vakgroep
De vakgroep wijst uit haar midden een coördinator aan. Deze onderhoudt het contact met het NVPA bestuur en het NVPA secretariaat. De coördinator regelt het verdelen van taken binnen de vakgroep. Eén keer per jaar is de coördinator aanwezig bij een coördinatoren-overleg van het NVPA.