Therapievormen

De NVPA-therapeuten zijn globaal in te delen in een viertal hoofdgroepen welke hierna in algemene zin worden beschreven. Elke hoofdgroep kent weer specialisaties.

Psycho-sociale therapie

Psycho-sociale therapie omvat een gevarieerd aanbod van benaderingen om mensen naar hun problemen, ervaringen en belevingen te laten kijken op een manier waarmee zij hun houding en perspectieven naar het leven toe kunnen verruimen. Het kenmerk van psycho-sociale therapie is breed, cliëntgericht, leren openstaan voor het hier-en-nu, zonder voorbij te gaan aan ervaringen in eerdere levensfasen. In het werken staat de hulpvrager met zijn hulpvraag centraal. Naast het werken aan praktische oplossingen, wordt de hulpvraag ook in een zinvolle context geplaatst. Het zelfgenezend en probleemoplossend vermogen van de hulpvrager wordt geactiveerd.

Lichaamsgerichte therapie

De lichaamgerichte therapie kent verschillende benaderingsvormen. Deze therapie richt zich primair op het opheffen van blokkades in de levensenergie. Blokkades veroorzaken tal van lichamelijke en psychische problemen. De mens heeft immers een innerlijke drang om teveel opgebouwde spanning te ontladen.

Creatieve en kunstzinnige therapie

Aangezien de belevingswereld door middel van het gesproken woord slechts ten dele weer gegeven kan worden zijn andere communicatie- en expressie vormen zoals beelden, klanken en beweging binnen creatieve en kunstzinnige therapie essentieel. Creatieve therapie onderscheidt de vormen: beeldend, muziek, drama, dans- en tuin therapie. Kunstzinnige therapie: muziek, eurythmie en beeldende kunstvormen.
De methodieken en technieken worden ingegeven door de betrokken doelgroep en zijn mede gebaseerd op bestaande kennisdomeinen uit de psychologie, orthopedagogiek, psychiatrie en kenmerken van het gehanteerde medium.

Psychotherapie

Sinds de invoering van de Wet-BIG is de beroepstitel "psychotherapeut" wettelijk beschermd. Binnen het NVPA is het alleen toegestaan om deze beroepstitel te voeren wanneer je voldoet aan de wettelijke eisen.
Het behalen van het ECP van de EAP geeft in Nederland geen recht om de beroepstitel "psychotherapeut" te voeren. Wie dat toch doet kan een forse boete opgelegd krijgen van de overheid.
ECP-houders binnen het NVPA zijn ondergebracht bij de NVECP (Nederlands Verbond voor ECP-houders). De NVECP is lid van de NAP en de EAP. Voor meer informatie: Klik op de link:  http://nvecp.nl/