Scholingsverplichting

AVG-notitie:
Alle gegevens die wij opvragen, verzamelen, bewerken en bewaren in het kader van de scholingsverplichting worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Alleen de medewerkers van het secretariaat hebben toegang tot deze gegevens.
De gegevens blijven bewaard zolang u lid bent van onze beroepsverenigng.

Het NVPA kent een scholingsverplichting. Eénmaal in de twee jaar wordt de verplichting gecontroleerd middels een scholingstoetsing. Vanaf 01-01-2018 geldt een normering van 20 scholingsuren per jaar. Dit is een besluit van de algemene ledenvergadering (ALV) van 8 april 2017. Via de ALV kan de normering van het aantal scholingsuren desgewenst elk jaar wijzigen.
Leden dienen de gevolgde scholingen op te geven in de online scholingsmodule, in het ledengedeelte van de NVPA-website.

De huidige toetsing betreft de jaren 2017 en 2018. Leden hebben een oproep per e-mail ontvangen om hun gevolgde scholingen op te geven. Dit kan tot uiterlijk 1 juni 2019.

Het scholingsreglement 2018 (klik op de link) is een handig hulpmiddel om te zien wat er wel en wat er niet meetelt binnen de scholingsverplichting.

Aanbod van scholingen

Het NVPA verzorgt zelf slechts incidenteel toerustingsactiviteiten voor de leden, gewoonlijk in de vorm van studiedagen.
Wel versturen wij 4 maal per jaar een e-mail naar onze leden met scholingen die door derden georganiseerd worden. Deze 'scholingseditie' wordt volgens een vast verschijningsschema (klik op de link) gepubliceerd.

De aanbieding van scholingsactiviteiten moet tijdig aangeleverd worden middels een format scholingseditie (klik op de link).

Welke zijn goedgekeurd?

Dat zijn relevante beroepsscholingen (vallend binnen het vakgebied van de psychosociale therapie) van o.a. de RINO, het NIP, het CPION, de SKB, ECP-opleidingen, NVAO, de SNRO, de FGZP, etc. In het NVPA-scholingsreglement staan alle criteria beschreven. In de FAQ staat een up-to-date lijst van goedgekeurde scholingsaanbieders en accreditatieorganisaties.
Uiteraard tellen reguliere scholingen en de NVPA-toerustingsactiviteiten (studiedagen) mee in het kader van de scholingsverplichting.