Scholingsverplichting

Voor leden van het NVPA geldt een scholingsverplichting. Eénmaal in de twee jaar wordt getoetst of leden hieraan voldoen. Vanaf 01-01-2018 geldt een normering van 20 scholingsuren per jaar. Leden dienen de gevolgde scholingen op te geven in de online scholingsmodule, in het ledengedeelte van de NVPA-website.
De huidige toetsing betreft de jaren 2017 en 2018. Leden hebben een oproep per e-mail ontvangen om hun gevolgde scholingen op te geven. Dit kan tot uiterlijk 1 juni 2019.
Het scholingsreglement 2019 is een handig hulpmiddel om te zien wat er wel en wat er niet meetelt binnen de scholingsverplichting.

Aanbod van scholingen

Het NVPA verzorgt ook zelf toerustingsactiviteiten voor de leden in de vorm van studiedagen en vakgroepbijeenkomsten.
Daarnaast versturen wij 4 maal per jaar een e-mail naar onze leden met scholingen die door derden georganiseerd worden.
Deze 'scholingseditie' verschijnt volgens een vast publicatieschema. De aanbieding van scholingsactiviteiten moet aangeleverd worden middels een format scholingseditie.
 

Welke scholingsactiviteiten zijn goedgekeurd?

Goedgekeurde scholingsactiviteiten moeten minimaal een HBO-opleidingsniveau hebben en relevant zijn in het vakgebied van de psychosociale therapie. Hieronder vallen scholingen van o.a. het RINO, het NIP, het CPION, de SKB, ECP-opleidingen, NVAO, de SNRO, de FGZP, etc. In het NVPA-scholingsreglement staan alle criteria beschreven. In de FAQ staat een up-to-date lijst van goedgekeurde scholingsaanbieders en accreditatieorganisaties. Uiteraard tellen de NVPA-vakgroepbijeenkomsten en de NVPA-studiedagen mee in het kader van de scholingsverplichting.
Er mogen ook niet-geaccrediteerde scholingsactiviteiten opgevoerd worden. Hiervoor geldt een maximum aantal uren. In het scholingsreglement kunnen leden daarover meer informatie vinden.

AVG-notitie

Alle gegevens die wij opvragen, verzamelen, bewerken en bewaren in het kader van de scholingsverplichting worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Alleen de medewerkers van het secretariaat hebben toegang tot deze gegevens. De gegevens blijven bewaard zolang u lid bent van onze beroepsvereniging.