Scholingsverplichting

Voor leden van het NVPA geldt een scholingsverplichting. Eénmaal in de twee jaar wordt getoetst of leden hieraan voldoen. Vanaf 01-01-2018 geldt een normering van 20 scholingsuren per jaar. Leden dienen de gevolgde scholingen op te geven in de online scholingsmodule, in het ledengedeelte van de NVPA-website.
De laatste scholingscyclus omvatte de jaren 2017 en 2018. De eerstvolgende cyclus start in 2021 en gaat over de jaren 2019 en 2020.
In januari 2021 ontvangen leden een oproep.

Het laatste scholingsreglement is het  scholingsreglement 2021-2023. Het reglement is een handig hulpmiddel om te zien wat er wel en wat er niet meetelt binnen de scholingsverplichting.

Een overzicht:

Benodigde uren cyclus 2021 (jaren 2019-2020)

2019      Intervisie                                           6 SBU

               PSBK bijscholing                              6 SBU

               Geaccrediteerde scholing              8 SBU (max. 8 SBU mag aan niet-geaccrediteerde scholingen besteed worden*)

*De niet-geaccrediteerde opleiding moet wel relevant zijn ons vak.

 

2020      Intervisie                                           6 SBU

               PSBK bijscholing                              6 SBU

-Cyclus 2021 heeft aangepast uren i.v.m. Covid-19-

Benodigde uren cyclus 2023 (jaren 2021-2022)

2021      Intervisie                                           6 SBU

               PSBK bijscholing                              6 SBU

               Overige activiteiten                         8 SBU (max. 8 SBU mag aan niet-geaccrediteerde scholingen besteed worden*)
*De niet-geaccrediteerde opleiding moet wel relevant zijn ons vak.

2022      Intervisie                                          6 SBU

               PSBK bijscholing                             6 SBU

               Geaccrediteerde scholing            18 SBU (max. 12 SBU mag aan niet-geaccrediteerde scholingen besteed worden*)

*De niet-geaccrediteerde opleiding moet wel relevant zijn ons vak.

Aanbod van scholingen

Het NVPA verzorgt ook zelf toerustingsactiviteiten voor de leden in de vorm van studiedagen en vakgroepbijeenkomsten.
In mei 2020 is voorlopig de laatste NVPA-scholingseditie verschenen. Het bestuur onderzoekt of de scholingseditie in een andere vorm voortgezet zou kunnen worden.
Zodra hier meer over bekend is wordt dat uiteraard kenbaar gemaakt in de NVPA-nieuwsbrief.

Welke scholingsactiviteiten zijn goedgekeurd?

Goedgekeurde scholingsactiviteiten moeten minimaal een HBO-opleidingsniveau hebben en relevant zijn in het vakgebied van de psychosociale therapie. Hieronder vallen scholingen van o.a. het RINO, het NIP, het CPION, de SKB, SNRO, ECP-opleidingen, NVAO, de FGZP, etc. In het NVPA-scholingsreglement staan alle criteria beschreven. In de FAQ staat een up-to-date lijst van goedgekeurde scholingsaanbieders en accreditatieorganisaties. Uiteraard tellen de NVPA-vakgroepbijeenkomsten en de NVPA-studiedagen mee in het kader van de scholingsverplichting.
Er mogen ook niet-geaccrediteerde scholingsactiviteiten opgevoerd worden. Hiervoor geldt een maximum aantal uren. In het scholingsreglement kunnen leden daarover meer informatie vinden.

AVG-notitie

Alle gegevens die wij opvragen, verzamelen, bewerken en bewaren in het kader van de scholingsverplichting worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Alleen de medewerkers van het secretariaat hebben toegang tot deze gegevens. De gegevens blijven bewaard zolang u lid bent van onze beroepsvereniging.