Reglementen

Klachtrecht

De nieuwe klachtwet (WKKgz) is volledig operationeel per 01-01-2017.
Dat betekent dat vanaf dit jaar de werkwijze conform de bepalingen in deze nieuwe wet moet plaatsvinden.
De oude NVPA-klachtenregeling is per 01-01-2017 vervallen, ook de uitvoerende klachtencommissie is per die datum opgeheven.
Alle therapeuten moeten aangesloten zijn bij een geschillenorganisatie, zoals bijvoorbeeld het SCAG (zie: https://www.scag.nl/ ).
Aansluiten kan alleen als voldaan wordt aan basis-eisen. U kunt deze vinden op de website van het SCAG.
Het is toegestaan om aan te sluiten bij een andere geschillenorganisatie mits deze goed-gekeurd is door het ministerie van VWS.
Controleer dat goed.
Belangrijk is ook dat u beschikt over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) die WKKgz-proof is.
Er zijn twee mogelijkheden:
1) Het NVPA heeft een collectieve-regeling bij de Nationale Nederlanden waar u als lid gebruik van kunt maken. U bent echter vrij om een andere keuze te maken.
Zie www.dba-advies.nl/nvpa voor meer informatie. Of bel naar 0342 40 41 86 (Vraag naar Rutger Wekking).
2) Het NVPA heeft een interessant aanbod van Balensverzekeringen Ltd. uit Amsterdam. U bent echter vrij om een andere keuze te maken
Zie www.balensverzekeringen.nl  voor meer informatie. Of bel gratis naar 0800-022 0932 (Vraag naar Yonathan van den Brink)
 
Op het intranet van de NVPA-website kunt u meer informatie vinden over het nieuwe klachtrecht.

 

Tuchtrecht

Het tuchtrecht wordt uitgevoerd door de koepelorganisatie RBCZ of de NAP (alleen voor ECP-houders). Bij de RBCZ is dit ondergebracht in een aparte stichting (TCZ).

Huishoudelijk reglement

Dit is een praktisch reglement waarin tal van organisatorische zaken aan de orde komen. Om nieuwe ontwikkelingen in de Nederlandse gezondheidszorg actief te kunnen integreren in de regelgeving binnen het NVPA, is er voor gekozen alleen het noodzakelijke te regelen en veel aan de rechtsvinding over te laten. Je kiest dan algemene uitgangspunten en eventuele conflicten worden opgelost op grond van deze begrippen. De oplossingen die gevonden worden, kunnen worden vertaald in regels, die daarna in eerste instantie in het Huishoudelijk Reglement worden opgenomen. Dit verkrijgt hierdoor een dynamisch karakter. Het reglement kan jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering worden aangepast. De regelgeving kan later worden opgenomen in bijvoorbeeld de beroepscode of de statuten.