Kwaliteitsbewaking    

Eén van de prioriteiten van het NVPA is een degelijk en dynamisch kwaliteitsbeleid. We bewegen ons in een steeds veranderend veld van maatschappelijke ontwikkelingen, professionele inzichten, politieke keuzes. Als moderne vereniging heeft het NVPA daar een open oog voor.

Kwaliteitsbewaking is een belangrijk instrument om een betrouwbaar, efficiënt en kwalitatief hoogwaardig aanbod te garanderen. Daarbij hanteert het NVPA strenge kwaliteitseisen. Waar mogelijk en wenselijk sluiten we ook aan bij de kwaliteitscriteria, die zorgverzekeraars eisen.

Het NVPA geeft vorm aan haar kwaliteitsbewaking door middel van:

  • Strenge selectie bij toelating (toelatingscriteria)
  • Minimumeis aantal cliëntgebonden contacturen
  • Permanente scholingsverplichting / Tweejaarlijkse toetsing van de scholingsverplichting
  • Visitatiebezoek (praktijkbezoek / toetsing naleving criteria)
  • Verplichte ondertekening ethische beroepscode
  • Verplichte deelname aan de NVPA-(resultaat)meting