KOSTEN 2019

Leden

1. Contributie aspirant-lidmaatschap (A-lid): € 255,-

    inclusief registratie in het NVPA-register
    (Digitale) NVPA-nieuwsbrief / NVPA-scholingseditie


2. Contributie gewoon-lidmaatschap (B-lid) en ECP-leden: € 285,-

    inclusief registratie in het NVPA-register
    (Digitale) NVPA-nieuwsbrief / NVPA-scholingseditie
 

3.  Contributie C-lidmaatschap (C-lid): € 195,-

     inclusief registratie in het NVPA-register
     (Digitale) NVPA-nieuwsbrief / NVPA-scholingseditie


4. Eenmalige kosten bij toelating

    Toelatingstoetsing: € 100,-
    Inschrijvingskosten lidmaatschap: € 75,-
    Aanvraag VOG bij toelating: € 33,85
 

5. Kosten lidmaatschap RBCZ/TCZ

    Aansluiting RBCZ en de TCZ: € 52,50 (excl. 21% BTW)
    (Bij aanmelding na 1 juli van het lopende jaar geldt: 60% van de jaarbijdrage + 21% BTW.)
    Dit bedrag is exclusief de éénmalige inschrijfkosten (ad. € 45 excl. 21% BTW).
 

6. Kosten geschilleninstantie en beroepsaansprakelijkheidsverzekering

    Leden zijn verplicht zich aan te sluiten bij een geschilleninstantie, bijv. SCAG
    Kosten collectieve aansluiting bij de SCAG voor 2020: € 40.
    Meer informatie vindt u hier.

    Daarnaast zijn leden verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) af te sluiten.
    Meer informatie vindt u hier.

7. Overige kosten

    Eenmaal per 5 jaar wordt een lid gevisiteerd. De kosten voor een visitatie zijn € 290,40 (incl. BTW).
    Daarnaast dient een lid eenmaal per 5 jaar een nieuwe Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te leveren.
    De kosten hiervoor zijn € 33,85.
 

8. Studentlidmaatschap

     De kosten voor het studentlidmaatschap zijn € 25,- per persoon per jaar.
     Sommige opleidingen betalen deze kosten voor hun studenten. Informeer ernaar!


9. Seniorenregeling (Geldt alleen voor B-leden)

     Vanaf 63 jaar kun je een aanvraag indienen voor deze kortingsregeling:
     * Verwerking steeds per de 1ste van de maand volgend op de aanvraagdatum.
     (bijv.: 15 januari aanvraag ingediend, invoering is dan per 1 februari etc.)

     Concrete onderdelen:

    1. U werkt als therapeut zelfstandig met cliënten en hebt een caseload.
    2. € 50,-- korting op de jaarlijkse contributie
      (berekening per maand. Bijv. aanvraag regeling per 1 juli van het lopende jaar, dan ontvangt u 50% van dit bedrag)

    Aanvragen van de regeling: Schriftelijk, per post of per e-mail