KOSTEN 2021

Leden

1. Contributie aspirant-lidmaatschap (A-lid): € 255,-

    inclusief registratie in het NVPA-register
    (Digitale) NVPA-nieuwsbrief / NVPA-scholingseditie


2. Contributie gewoon-lidmaatschap (B-lid) en ECP-leden: € 285,-

    inclusief registratie in het NVPA-register
    (Digitale) NVPA-nieuwsbrief / NVPA-scholingseditie
 

3.  Contributie C-lidmaatschap (C-lid): € 195,-

     inclusief registratie in het NVPA-register
     (Digitale) NVPA-nieuwsbrief / NVPA-scholingseditie


4. Eenmalige kosten bij toelating

    Toelatingstoetsing: € 100,-
    Inschrijvingskosten lidmaatschap: € 75,-
    Aanvraag VOG bij toelating: € 33,85
 

5. Kosten lidmaatschap RBCZ/TCZ

    Aansluiting RBCZ en de TCZ: € 50 (excl. 21% BTW)
    (Bij aanmelding na 1 juli van het lopende jaar geldt: 60% van de jaarbijdrage + 21% BTW.)
    Dit bedrag is exclusief de éénmalige inschrijfkosten (ad. € 45 excl. 21% BTW).

Dit geldt alleen voor het Tuchtrecht Register.
    De bijdrage voor het Tuchtrecht Register bedraagt € 10.00 (exclusief 21% btw).
    Inschrijfgeld (éénmalig) € 45,00 (exclusief 21% btw), voor nieuwe therapeuten die aangemeld worden voor het Tuchtrecht Register.

6. Kosten geschilleninstantie en beroepsaansprakelijkheidsverzekering

    Leden zijn verplicht zich aan te sluiten bij een geschilleninstantie, bijv. SCAG
    Kosten collectieve aansluiting bij de SCAG voor 2021: € 40.
    Meer informatie vindt u hier.

    Daarnaast zijn leden verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) af te sluiten.
    Meer informatie vindt u hier.

7. Overige kosten

    Eenmaal per 5 jaar wordt een lid gevisiteerd. De kosten voor een visitatie zijn € 290,40 (incl. BTW).
    Daarnaast dient een lid eenmaal per 5 jaar een nieuwe Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te leveren.
    De kosten hiervoor zijn € 33,85.
 

8. Studentlidmaatschap

     De kosten voor het studentlidmaatschap zijn € 25,- per persoon per jaar.
     Sommige opleidingen betalen deze kosten voor hun studenten. Informeer ernaar!


9. Seniorenregeling (Geldt alleen voor B-leden)

     Vanaf 63 jaar kun je een aanvraag indienen voor deze kortingsregeling:
     * Verwerking steeds per de 1ste van de maand volgend op de aanvraagdatum.
     (bijv.: 15 januari aanvraag ingediend, invoering is dan per 1 februari etc.)

     Concrete onderdelen:

    1. U werkt als therapeut zelfstandig met cliënten en hebt een caseload.
    2. € 50,-- korting op de jaarlijkse contributie
      (berekening per maand. Bijv. aanvraag regeling per 1 juli van het lopende jaar, dan ontvangt u 50% van dit bedrag)

    Aanvragen van de regeling: Schriftelijk, per post of per e-mail